FEIL SPOR: Nils Petter Pedersen mente en sannhetskommisjon var feil spor.

Norsk-finsk forbund tror at en eventuell sannhetskommisjon vil føre til at kvenene får en offerrolle.

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Under høringa i kontroll- og konstitusjonskomitéen om fornorskingspolitikken 15. mai der både Sametinget og Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto ga tommelen opp for en sannhetskommisjon, var Nils Petter Pedersen fra Norsk-finsk forbund ikke like begeistret.
Norskfinnene ser ikke nødvendigheten med en slik kommisjon og frykter en offerrolle.
Pedersen sa i sin uttalelse at de tar til etterretning at samene har status som urfolk og har merket seg utsagn som at samene og kvenene har lidd samme skjebne i forhold til fornorskingspolitikken.
– Vi opplever oss ikke som et eget folk, forslagstillerne overser dette, presiserte han.
Han mener finsk og har vært en del av både skriftlig og muntlig språk i snart 400 år.
– Vi vil også at både samisk og finsk språk skal blomstre, påpekte Pedersen.
På spørsmål om det ikke er behov for en slik kommisjon, var Pedersen krystallklar.
– Vi mener at tiden er inne til å se fremover. Vi trenger ikke en sannhetskommisjon for å gjøre det, for oss blir en sannhetskommisjon feil spor, mente Pedersen.