Artroosi saattaa olla monessa jäsenessä: sormissa, polvissa, ronkassa ja sölässä. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

 

Artoosikoulussa annethaan neuvoi liikkumisesta ja ruvasta.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Artroosi kiussaa monnii ja monet jouđuthaan olemhaan pois työstä. Jos se oon oikhein paha, sie tarvittet uuđen nivelen. Leikkaukset oon kalhiit eikä ne aina onnistu. Siksi tervheysviranomaiset haluthaan opettaat ihmissii auttamhaan itte itteä.

Artoosikoulu tuli Ruijhaan Ruottin ja Tanmarkun modelin jälkhiin. Se oon ihmisile joila oon pieni eli moderaatti artroosi polvessa eli ronkkaluussa. Sielä sie saat neuvoi kunka sie saatat elläät artroosin kans ja piian sie et tarvitte leikkausta.

Samala tervheysviranomaiset saađhaan tiettoo minkä avula het saatethaan paranttaat hoittoo ja informasuunii.

Ruijan ensimäinen artroosikoulu oli Uslussa vuona 2016. Tromssassa se alkoi marsikuussa 2017.

Artoosikoulu oon uusi assii ja sillä kaikki omalääkit ei tieđä ette tämmöinen oon olemassa. Sie saatat itte ottaat kontaktin likimphään suurheen siuhkhuushiin ja kyssyyt oonko heilä tämä palvelus.

Koulu kestää yhđen päivän. Sitte oon testi missä oon kolmenlaissii liikheitä. Sitte oon kuuđen viikon pithuinen yhtheinen treeniperioodi joka oon kaksi kerttaa viikossa. Sielä sie opit monta hyvvää liikettä.

– Nivel ei tule värremäksi siitä ette sie liikut ja vahvistat lihaksii eikä moderaatti kipu ole vaaralinen, artroosikoulun fysioterapeutit sanothaan.

Sitte sie alat treenaamhaan itte eli yhđessä toisten kanssa jossaki muuvala. Kolmen kuukauđen jälkhiin oon uusi testi, seuraava vuođen jälkhiin ja vielä yksi kahđen vuođen jälkhiin.

Entä kaikki ihmemetesiinit mitä meile haluthaan myyđä? Hylkheenöljyt, rouskut, heinät, syyryt, glukosamiini…?

– Jos se olisiki niin helppo ette sie tyhä syöt jotaki ihmeainetta ja sie paranet! Mutta ainua apukeino, mikä oon dokumenteerattu, oon liiket, artroosikoulun fysioterapeutit sanothaan.