GØY MED GYM: Trening forebygger så mangt, artrose inkludert. (Illustrasjonsfoto: Toril Josefsen)

 

Artroosi oon mailman ylheisin nivelsairaus. Joka toinen saa joskus jonkulaisen artroosin. Siitä ei saata paranttuut mutta sen kans saattaa oppiit elämhään.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Eikä siitä oikhein tieđä mistä se tulleekhaan. Piian se oon joku geneettinen syy ette toisile se tullee ja toisile ei.

Ainua metesiini mikä oon dokumenteerattu oon liiket.

Oirheet

Polvet eli ronkka eli sormet oon kippeet ja kovat, eriliikaisesti aamula. Kipu saattaa kiusata yöläki niin ette sie et saata nukkuut. Sillä ko liikkuminen tekkee kippeetä, sie liikut vähemän ko ennen. Ja ko sie liikut vähemän, sinun paino noussee.

Sinun oon vaikkee kävelä ja tasapaino oon huono. Aamula ja pitkän istumisen jälkhiin oon vaikkee lähteet liikkele. Se oon siksi ette nivel ei ole saanu voiteluu minkä liiket anttaa.
Sormissa alkkaa näkkyy möykkyi ja polvi saattaa paissuut.
Artoosi saattaa olla monissa jäsenissä: sormissa, polvissa, ronkassa ja sölässä.
Joitaki liikkeitä saattaa olla vaikkee tehđä: Trappujen käveleminen, kotityöt, kävely mettässä, sportti. Joku oon kroonisesti vaipunu eikä jaksa mithään töitten jälkhiin mutta hän kuitenki nukkuu huonosti. Koko elämänkvaliteetti kärsii.

Miksi artroosi tullee?

Oon muutampi assii mihin sie et saata itte vaikuttaat: sukupuoli ja muut geenit sekä ikä. Artoosi oon vähän tavalisempi vaimoila ko miehilä mutta se ei ole suuri ero. Joka viiđenellä yli 75-vuotisella oon artroosi.
Se mitkä geenit sie olet saanu sinun vanheemilta, oon yksi syy: Artoosi oon perinölinen. Lisäksi oon riskifaktoriita.
Artroosi saattaa tulla 40-vuotiselleki, erittäinki jos hänelä oon joku sporttivamma eli muu vamma. Jos ihmisellä oon polvivamma, se oon 50 prosentin mahđolisuus hänele tullee artroosi. Mitä vanhempi ihminen oon ko vamma tullee, sitä hopumin artroosi tullee.
Liikapaino rasittaa kroppaa ja se lissää mahđolisuutta ette sie saat artroosin. Mutta tullee se laihoileki.

Mitä oikhein tapattuu?

Nivelen rousku kattoo ilman ette medisiinarit ymmärrethään miksi se tapattuu. Ko rousku kattoo, se oon lopulisesti pois. Luut neskäthään toinen toista vasthaan ja siitä tullee kipu.
Röntgenkuvassa näkkyy kunka luitten välissä oon musta ala joka oon hyvin ohut: Rousku oon kađonu. Luitten syrjässä näkkyy terräävä struktuuri.
Painon vähentäminen oon hyväksi: Ko sinun paino vähenee yhđen kilon, polvessa tunttuu nelje killoo pienempi rasitus.
Ennen Ruijassa sanothiin ”slitasjegikt” ja siksi ihmiset ajatelthiin ette se tullee siitä ette sie olet liikkunu liikkaa. Oon se tottaki: Raskas fyysilinen työ – haminassa, laivassa eli kruuvassa ja maapruukissa – missä sie joudut kantamhaan, polvistelemhaan ja vääntämhään kroppaa oon riskifaktori. Ja jos sie olet loukanu jonku nivelen mutta et ole saanu sitä kunthoon, se oon suurempi mahđolisuus ette sinule tullee artroosi.
Ennen luulthiin ette ihmiselle tullee huonot lihakset koska hänelä oon artroosi. Mutta se ei ole niin. Nyt sanothaan ette huonot lihakset saatethaan pahenttaa artroossii. Sillä se oon tärkkee ette ihminen pittää ittensä hyvässä kunnossa.
Jos kipu oon oikhein paha eikä mikhään muu auta, sie jouđut operasuunhiin: Kippeen polven eli ronkan avathaan, luun sahathaan poikki ja siihen skruvathaan konstiainheesta tehty kappalet.
Operasuuni oon kallis ja sen jälkhiin tullee hoitoaika. Jokhaisessa operasuunissa oon kans riski ette tullee infeksuuni ja lisäksi operasuuni saattaa joskus epäonnistuut. Nyt tervheysviranomhaiset haluthaan kaikki liikkumhaan. Se oon toivet ette ei tarvitte tehđä niin monta leikkausta.

Kunka sie saatat elläät sen kans?

Tääpänä sanothaan ette artooshiin oon tyhä yksi lääket: liiket.
Ko jalan ja sölän lihakset oon liikheessä, nivel kostuut ja polven eli ronkan luut neskäthään vähemän toinen toista vasten vaikka rousku olis huonoki. Vahva lihas anttaa kurttoo ja nivelessä oon pienempi rasitus.
Jos sinula oon liikkaa painoo se oon tarpheelinen hoikkuut. Ko sinun paino vähenee yhđen kilon, paino mikä tullee polvheen eli ronkhaan vähenee neljelä kilola.
Jos sinula oon kuitenki kippuu, se häyđyt ottaa kipumetesiinii. Se oon tarpheeksi monele.