(Kuva: Alf E. Hansen)

 

Saker og ting fra gamle dager. Se kvensk oversettelse og hele bildet lengre ned.

 

Bak lås og slå

Bildet er fra fjærasjåen til et kvensk småbruk i Leirpollen i Porsanger. Porten har et enkelt trehåndtak og solid nøkkellås, begge deler hjemmelaget. De kvenske smedene var viden kjent for sitt gode arbeid, spesielt smedene fra Børselv. Noen jobbet fra fast smie ved gården eller bruket, andre hadde transportabel esse. I essa fyrte de med koks eller kull, til varmen gjorde jernet mykt nok til å formes.

 

Varmassa tallessa

Kuva oon muutamasta kajasta pikkupruukin fieruasta Porsangin Kentästä. Ovessa oon yksinkertainen puuhantaaki ja vahva avvainlukku, molemat kotonatehđyt. Lantalaiset rauttiit – ja eriliikaisesti Pyssyjoven rauttiit – tieđethiin sepiksi rauttiiksi. Joilaki oli omala pruukila fasta paja, toisila taas siirettävä ahjo. Ahjossa poltethiin koksii eli syssii siksi ette rauta kuumeni nokko ette pystyi haamustamhaan kallui.

 

Kvenene var tradisjonelt dyktige håndverkere, noe som også gjaldt kunsten å smi jern til brukbare saker. (Foto: Alf E. Hansen)