Anna-Kaisa Räisänen, Hilja Huru, Merete Eidstø Kristiansen, Pål Vegard Eriksen, Hilde Skanke, KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Polsk delegasjon på studierise i Norge for å lære om kvenenes situasjon: Anna-Kaisa Räisänen, Agnieszka Gajewska, Hilja Huru, Merete Eidstø Kristiansen, Pål Vegard Eriksen, Hilde Skanke, Irena Agata Szyszko, Michał Erenz og Dobiesław Rzemieniewski. ,
KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Denne uken har en delegasjon fra det polske innenriks- og administrasjonsdepartementet vært på studiereise i Norge for å lære mer om kvenenes situasjon.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Det har vært en veldig lærerik og interessant reise, sier Dobiesław Rzemieniewski som leder den polske regjeringens seksjon for nasjonale og etniske minoriteter. Med på studiereisen var også seniorekspertene Michał Erenz, Agnieszka Gajewska og Irena Agata Szyszko som alle jobber med minoritetsspørsmål.

Deres første møter var i Oslo med blant annet besøk hos både Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Språkrådet. I Alta møtte de Ruijan Kaiku, før ferden gikk via Sametinget og det samiske museet i Skoganvarre til ett nytt kvenmøte med Kvensk Institutt, Halti Kvenkultursenter og Norske Kveners Forbund under Paaskiviikko på Storslett.

Lærerik reise
Dobiesław Rzemieniewski kan fortelle at bakgrunnen for besøket var at de ønsket å bli bedre kjent med den norske minoriteten kvener, og arbeidet med revitaliseringen av det kvenske språket.
– Vi ville vite mer om hvordan dette arbeidet foregikk, og hvordan kvenene håndterte dette. Det var veldig lærerikt, forteller lederen for den polske regjeringens seksjon for nasjonale og etniske minoriteter.
– Vi håper kvenene får det til!