Også kvenske barn og deres foreldre kan komme langt i lesingen, skrivingen og læringen ved å støtte seg til meänkieli. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Et bibliotek i Norrbotten vekker interesse for sin store satsing på blant annet søsterspråket til kvensk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tidligere i høst skrev minoritet.se om Polarbibblo, et svensk bibliotek for barn grunnlagt i 1997 av Ann-Catrine Westerberg og Therese Nyström. De arbeidet på den tiden ved provins- eller länsbiblioteket i Norrbotten, og skapte det som i starten het Barnas Polarbibliotek. Minoritet.se meldte at meänkieli nå eksisterte side ved side med svensk i biblioteket, som samtidig inviterte også Finland inn i den kreative barne-arenaen.

Polarbibblo har bredt tilbud på meänkieli. Målet er å bidra til at flere barn får med seg «den rikdommen et nasjonalt minoritetsspråk kan være.» (Skjermbilde Polarbibblo)

«Her kan barn skrive dikt, fortellinger og boktips, tegne, inspireres av andre barns tekster og spille skuespill, het det fra Polarbibblo i ei pressemelding fra tidligere i høst. De vektla samtidig sitt redaksjonelle innhold, det vil si at biblioteket blant annet tilbyr barna skrivehjelp, samt at de også kan publisere barnas litterære produksjon på nettstedet. Vel å merke også på minoritetsspråk som blant annet meänkieli.

«Det er et helt unikt sted som har vokst fram. Ikke nok med at Polarbibblo tilbyr barna en redaktør som kan hjelpe til med teksten. Der møtes ni språk eller varieteter av språk som alltid har blitt snakket i Sverige», ble det meldt. Og videre, fra bibliotekets prosjektleder Regina Nordström:

«Språk er ikke bare ord, men bærere av identitet og kulturarv. Vi vil vekke lysten til å fortelle. Barn kan ha en annen slags fortelling i seg på meänkieli eller samisk.»

Fra å være først og fremst en ressurs for Norrbotten, er målet i dag å nå barn overalt hvor «Polarbibblo-språkene» anvendes. Samtidig anser biblioteket seg som en ressurs blant annet for skolen og for foreldre som vil styrke barnas språk. Behovet er i alle fall stort, sa prosjektlederen.

«Det er en enorm etterspørsel etter muligheter til å se og anvende sitt språk», sa hun.