Halvar Tollefsen fra Einar Sørensens maskinentreprenør (t.v.), Jon Egil Ottosen fra Nordnorsk byggekontroll og prosjektleder Arne Tessem i Tromsø kommune konstaterer at det ikke renner vann i badstubekken. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Halvar Tollefsen fra Einar Sørensens maskinentreprenør (t.v.), Jon Egil Ottosen fra Nordnorsk byggekontroll og prosjektleder Arne Tessem i Tromsø kommune konstaterer at det ikke renner vann i badstubekken. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Fyllmassene som skulle vært fjernet i fjor høst, er blitt stående, og det er usikkert om de blir fjernet noen gang. Da vil bekken være tørrlagt for alltid.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Da Ruijan Kaiku var på Nordspissen av Tromsøya i slutten av august for å ta bilder, traff vi både entreprenør og prosjektleder som var på stedet for å diskutere fremgangen i arbeidet med høydebassenget.
– Hvorfor ble massene ikke fjernet i fjor høst?
– Entreprenøren ønsker å bruke parkeringsplassen i neste fase også, sier prosjektleder Arne Tessem i Tromsø kommune til Ruijan Kaiku.
Neste fase er selve bassenget. Arbeidet har stoppet opp og ingen vet når det blir ferdig.

Vannet har tatt en annen vei
Inngrepet i naturen stor. Det er gravd 2,5 meter ned i bakken og atkomstveien er bred som en motorvei.

– Det er godt mulig at vannet har funnet en annen vei. Det blir ikke mer vann i bekken uansett om vi skulle fjerne parkeringsplassen, mener Tessem.
Sammen med Ruijan Kaiku tok Tessem vannsigområdet – eller det som er en gang var det – nærmere i øyesyn.  Vi så at det sildret ennå noe vann øst for veien, men at intet vann kom i bekken. Tessem ringte til entreprenøren på stedet og foreslo at entreprenøren skulle grave ei grøft rundt massene for å lede vannet i bekken.

– Det kan hjelpe noe, mente han.
En måned senere, i slutten av september, var grøfta ikke gravd opp.

Bekken og badstua står på kartet
Planbeskrivelsen for høydebassenget på Nordtromsøya ble laget av Asplan Viak AS i 2008. Badstua og bekken står tydelig merket i kartet, men disse omtales ikke når konsekvensene av inngrepet vurderes. Derimot står det at anlegget ikke vil være «til hinder for bruken av området som friluftsområde, og bør bidra til en positiv oppgradering av området som friluftsområde».

Les også: Venter fremdeles på å få vannet tilbake i bekken