Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri og ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret inviterer kvensk ungdom i Norge og ungdommer fra Tornedalen til en felles ungdomsleir i Tromsø.
Ungdomsleiren er en del av Halti kvenkultursenters prosjekt «På tvers av landegrensene».
– Prosjektet har fokus på barn og unge og skal være et framtidsrettet tiltak for framtidens språk- og kulturarbeidere og framtidens brukere av kvensk og meänkieli, samt knytte sterkere bånd- og styrke samarbeidet mellom Tornedalen og de kvenske miljøene i Norge, står det på kvenkultursenterets egne nettsider.

Språklig opplegg
Ungdomsleiren  arrangeres i Tromsø i perioden 20.-22. november.
– Til tross for at programmet per nå ikke er helt klart, kan vi røpe at vi blant annet planlegger felles opphold, sightseeing, sauna og isbading, fotokurs og språklig opplegg, med fokus på «dagens kvenske ord», står det videre.
Det stilles ingen krav til språkkunnskaper for å delta, og deltakelse, kost og losji på ungdomsleiren vil være gratis.