– For Norges arktiske universitet er det ekstremt viktig å sette folk i sentrum i alt vi gjør, sa rektor Dag Rune Olsen. Kvenfolket inkludert, bekreftet han. (Foto: Arne Hauge)  

 

Å utvikle kvensk språk og kultur er midt i kjerneoppgaven til Norges arktiske universitet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Kvenfolket er blant de områdene hvor det er viktig for oss å bidra. Det er en viktig oppgave å forstå, ta vare på og utvikle kvensk språk, kultur og tradisjoner. Det er midt i kjerneoppgaven til et universitet og en del av vårt samfunnsoppdrag, sa rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen.

Anledningen var Kvenfolkets dag, hvor Olsen dermed bekreftet det samfunnsansvaret som blant andre Nora Ollila har sagt at Universitetet i Tromsø må bli enda flinkere på. Rektoren sa seg glad for å bli utfordret av ungdommen, hvor oppfordringen er klar; universitetet må bli enda bedre på utdanningstilbud for kvenfolket. Enda flinkere til å sikre den kompetansen som skal til.

Les også: Vekta ansvaret til kvenenes universitet

Helt avgjørende

– Et språk vil aldri være levedyktig hvis ikke vi kan undervise våre unge i språket, hvis ikke de unge på barneskolen og hjemme får møte språket sitt. Vi vet ganske mye om hva språk betyr for oss som individer, sa Olsen, og viste til at språk preger tankesettet vårt.

Programvertene Kristine Jonas og Kaisa Nicolaysen Sundelin (med mikrofonen) forsøker å lære bort noen kvenske ord. Det gikk bra, bare at ordene var glemt før rektoren nådde talerstolen. (Foto: Arne Hauge)

– Det å ha et språk handler derfor ikke bare om kommunikasjon, men dypest sett om hvem vi er. Derfor er det å ta vare på og videreutvikle språk, sørge for at vi får språkbrukere nok til at det blir et levende språk, helt avgjørende. Der har universitetet et ansvar for å ta vare på, dokumentere og undervise, sa Olsen.

Han var samtidig klar på at vi kommer ingen vei uten språkbrukere, men mente at det er noe vi kan få til i lag.

Sa seg stolt

Også Norges arktiske universitet er primært til for unge mennesker, for studentene. Jobben er å få fram ny kunnskap og innsikt i alt som betyr noe for vårt samfunn. Olsen, for øvrig kreftforsker og professor i biomedisinsk fysikk, sa seg stolt over å få være rektor for et universitet som ligger midt i kjerneområdet til kvenfolket. Selv om han ikke sa seg fornøyd med ett og alt de greier å levere av utdanningstilbud innen det kvenske, var han likevel stolt over det tilbudet de i dag har. Hva angår betydningen av Kvenfolkets dag, var rektoren like tydelig.

– Kvenfolkets dag er viktig også for storsamfunnet, fordi det lærer oss om et mangfold av språk og kultur og bakgrunn som alltid vil være berikende for et samfunn.