(Piirustus: Wilfred Hildonen)

 

Mye bra å lese i den ferskeste utgaven av Ruijan Kaiku.

 

Hyvin toimitettu

Met elämä epävarmoi aikkoi ja moni oon uuđela tavala levoton tulleevaisuuđen takia. Ko omat ajatukset ottaavat liikkaa pääle, se oon hyvä häiritä niitä jollaki somemalla.

Esimerkiksi tällä makasiinila mikä sulla nyt oon käđessä. Met Ruijan Kaijussa freistaama tasan ilmineerata paljon hyvvää lujettavvaa, mutta tätä numeroo varten sulla häättyy olla eriliikaisen paljon tillaa jos sie halluut lukkeet kaikki.

Meiđän fastan kvääni-ruija-pitkänluvun lisäksi meilä oon marsimakasiinissa ilo tarjota ensimäisen osan muutamasta pitkästäluvusta mikä löyttyy tyhä kväänin kielelä. Muistelus oon yksi viimi vuođen kirjoituskilvan tekstiistä, niin ette se oon paras ette tyhä istuut alas sanakirjan kansa ja freistata saađa selvän.

Kaikesta päätelen vuođen 2022 kväänikansan päivä teki uuđen rekordin mitä tullee määrhään paikkoi missä päivää feirathiin ja panthiin merkkhiin. Kuitenki se oli enämen ko koskhaan varhemin paikkoi ja kommuuniita mikkä nostethiin kvääniflavun. Syynä tähän oon se ette fepruaarissa ja marsissa iti iso joukko uussii politikkariita ja virkaihmissii jokka ajatelthiin ette kvääniflakuki kuuluu Norjan raatihuonheitten pääle. Meilä oon paljon lujettavvaa kväänikansan päivän ympäri tässä lehđessä, ja sanomaki nyt ko meilä oon siihen tila, ette hyvin toimitettu kaikile niile jokka olthiin myötä. Ja erittäinki kaikile vapaaehtoisille jokka oon työtelheet sen etheen ette päivästä tuli erikoinen niin isoile ko pienileki.

Niin, ja vielä viimiseksi, Vuođen kväänin oon nyt valittu. Sie olet jo piian saanu ruijan-kaiku.no:sta eli Ruijan raadiosta tieđon kuka voitti, ja tästä lehđestä saat lukkeet sekä enämen voittaajasta ette juryn pohjauksen. Met onnittelema ja muistutamma ette tulleevanna vuona oon taas tila nomineerata eli tulla nomineeratuksi Vuođen kvääniksi.

Toivoma ette sie löyđät tästä Ruijan Kaijun marsikuun numerosta paljon kivasti kaivattuu sommaa vaihettelluu. Lukekkaa hyvin, ja hyvvii päässiäissii.

 

Bra jobbet

Vi lever i usikre tider, og mange kjenner på en fornyet uro for hva framtiden vil bringe. Et godt råd når egne tanker blir for påtrengende, er å distrahere dem med noe hyggeligere.

For eksempel det magasinet du nå sitter med i hendene. Vi i Ruijan Kaiku forsøker alltid å presentere mye bra lesning, men i denne utgaven må du nok sette av ekstra godt med tid dersom du vil lese alt.

Foruten vår faste kvensk-norske langlesning, har mars-magasinet nemlig gleden av å tilby første del av en ren kvensk langlesning. Fortellingen kom inn til fjorårets kvenske skrivekonkurranse, så her er det bare å sette seg ned med ordboka og gi det et forsøk.

Etter alt å dømme satte Kvenfolkets dag 2022 ny rekord når det gjelder antall steder som feiret og markerte dagen. I alle fall ble det utvilsomt ny rekord i antall steder og kommuner som heiste kvenflagget. Årsaken var at februar og mars bød på en stor tilvekst av politikere og administrativt ansatte som mente at også kvenenes flagg hører hjemme over norske rådhus. Vi har mye om Kvenfolkets dag i bladet, og nytter høvet til å si bra jobbet til alle som deltok. Og spesielt til alle de frivillige som har stått på for å gjøre dagen til noe spesielt for store og små.

Sist, men ikke minst, Årets kven er kåret. Hvem som vant har du kanskje fått med deg på ruijan-kaiku.no eller på Ruijan Radio, i dette bladet kan du lese mer om vinneren samt arrangørens begrunnelse. Vi sier gratulerer, og minner om at neste år betyr ny sjanse til å nominere eller bli nominert til Årets kven.

Vi håper du finner mye sårt tiltrengt avkobling i marsutgaven av Ruijan Kaiku. God lesning, og god påske.

(Piirustus: Wilfred Hildonen)