Pressebilde Elisabeth Erke. Foto: Kenneth Hætta. Sametinget.no

 

Saametingan pleenumijohtaaja, Tenon entinen varaordfööreri Elisabeth Erke ei kuurota kainulaisten kielitaisteluu.

Hän oon kirjoittannu tästä Facebookissa.
Hän kirjoittaa muun muvassa ette hän ei tiiä mitä kväänit oon ja ette se oon saamen kieli joka oon uhanalainen, ei suomi. Hän ei halluu ette kväänit olis saamelaisten rinnala.
Pleenumijohtaaja oon yhtä korkkee virka ko saamentingan presidentin virka ja joskus sen yliki.

– Viekas
Tenon kvääniseuran johtaaja Alf Steinar Börresen ihmettellee tämmöissii kirjoituksii.
– Mie olen antanu hänele tiettoo ja met olema kuttunheet hänet Tenon kvääniseuran kokoukshiin. Se oon viekas kunka ilman tiettoo hän oon nyt, Börresen sannoo.
– Se oon häppee hänele, hän oon ollu sekä opettaaja ette varaordfööreri. Se näyttää ette hän olis ottanu pääle uuđet vaatheet nyt ko hän pääsi Saametinkhaan.
Erke oon ehđottannu pakolista saamenopetusta kaikissa Tenon kouluissa ja lastentarhaissa.
Börresen oon kans kirjoittannu Feispuukhiin. Hän kirjoittaa ette hän pölkää ette tulleevassa komisuunissa, missä tutkithaan norjalaistamispolitikin jälkkii, kans revithään auki vanhaita haavoja.

– Piinalinen tila
– Tämä oon piinalista. Ette Erke tiettää niin vähän Tenon monikulttuurisuuđesta ja hän meinaa ette suomi ja kainun kieli olis sama asia. Mie olen shokkeerattu, sannoo saamentingan eđustajaToril Bakken ja Nordkalottfolket-parttiin johtaaja.

Hän oon surulinen Erken puhheista.
– Saamentinka tekkee työtä saamelaisten etheen mutta kyllä met saatama samala olla solidaarissii kainulaisileki.

Kolmikielinen komuuni
Teno oon saamen hallintokomuuni.
– Mutta met olema kans kväänikomuuuni, ja met olema tehnheet viimi vuosina paljon työtä ette saisima kans kainulaisuuđen näkkyyville täälä, Tenon ordfööreri Frank Martin Ingilä sannoo.

Tenon komuuni oon työtely kväänin kielisentterin etheen ja se halluu saađa näkkyyville kolmikieliset nimikyltit tien vartheen ennen ko sykkelikilpa Arctic Race alkkaa elokuussa.

Se oon kuitenki probleemi rahan kans: Sama laki – paikannimilaki vuođelta 1990 – määrää sekä saamen- ette kainunkielisistä paikannimistä mutta rahhaa kainunkielishiin paikannimiassiihiin ja kylthiin ei ole.

Ruijan Kaiku oon freistannu saađa vastausta Elisabeth Erkeltä mutta hän ei vastaa mihinkhään kontaktipyynthöön.