Egil Borch har bortimot jobbet livet av seg for kvenfestivalen i Børselv. Foto: Heidi Nilima Monsen

 

Egil Borch drømmer om 500.000,- til Kipparifestivalen: – Da kunne vi gjort en forskjell for kvensk kultur.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Egil Borch i Kipparifestivalen i Børselv forteller at manglende økonomisk støtte gjør det svært vanskelig å drive kvenfestival i Finnmark.
– Til tider har vi ikke hatt noen penger i det hele tatt. Alt blir gjort på dugnad, og folk jobber seg nesten i hjel for å drive festivalen. Pengemangelen har ikke minst lagt store begrensninger for hvilke aktiviteter vi har kunnet ha, og på hvem vi kan hente inn til festivalen. Alt har måttet være i småskala fordi vi hele tida må holde oss på helt begrensede midler, forteller han.
Kipparifestivalen arrangeres årlig i Børselv i slutten av juli.

Jobber livet av seg
– Hvor mye må Kipparifestivalen ha for å kunne drives?
– Jeg mener at vi burde få en sum som faktisk vil bety en forskjell for kvensk kultur. Hvis man ser på for eksempel den samiske festivalen Markomennu som får 900.000 kroner, så burde Kipparifestivalen få 500.000 i året. Da hadde man hatt en mulighet til å kunne utgjøre en forskjell for kvensk språk og kultur, mener han.
Borch tror at man kunne fått svært mye kvenkultur for en halv million kroner.
– For det første kunne vi ansatt en person til å jobbe med festivalen over en gitt periode. Da ville de som leder festivalen slippe å jobbe så hardt på frivillig basis som vi har gjort i alle år til nå, og som vi fortsatt gjør den dag i dag, sier han.
I dag drives den tredagers kvenfestivalen i Børselv fullstendig på dugnad.
– Jeg har jo til daglig 100% stilling, og til tider har arbeidet med Kipparifestivalen vært nærmest en full jobb i tillegg. Det er klart at en slik arbeidsbelastningen holdt på å ta livet av meg, og sånn bør det ikke være for kvensk kultur, påpeker han.

Se til de samiske festivalene
Borch viser til finansieringen av de samiske festivalene, og mener at man har noe å lære ut i fra dette.
– Jeg syns man bør se på den modellen man har valgt på Sametinget når det gjelder å støtte opp om samiske festivaler. Her er det tydelig gjennom økonomiske prioriteringer at de mener at festivaler er viktige for samisk språk og kultur. Det gir et sterkt signaleffekt når de prioriterer for eksempel Riddu Riddu og Markomeannu med henholdsvis 1.1 million kroner og 900.000, sier han.
I tillegg påpeker han at Markomeannu får 300.000 i støtte både fra fylkeskommunene i Troms og Nordland fordi den arrangeres i begge fylkene.
– Beløpene viser jo at disse to fylkeskommunene også prioriterer samisk kultur særdeles høyt, mens til sammenheng får kvenske festivaler i Finnmark maks 30.000 i støtte. Det er jo en dråpe i havet av det vi burde ha hatt, og det sier samtidig noe om hvordan Finnmark fylkeskommune nedprioriterer kvensk kultur, mener han.

Store drømmer om Kippari
Egil Borch drømmer om å kunne ansette en person som kan jobbe med Kipparifestivalen, men også med andre kvenkulturelle aktiviteter ellers i året, samt være med å utvikle kventunet i Børselv. I dag er dette ting som gjøres på dugnad.
– Dersom festivaler er så viktig for språket og kulturen som Sametinget sier og viser gjennom sin støtte til samiske festivaler, så burde det ha minst like stor betydning for kvenene. Hvis man ikke hører eller ser kvensk språk og kultur noen steder, så vil man miste den kvenske identiteten, mener han og fortelelr at det er mange som har sagt til han at de ikke vet hvordan de kan ta stilling til om de er kvener, siden de aldri hører noe om kvensk kultur.
– Det har fått meg til å tenke at de har rett, for man hører nesten aldri om kvensk kultur, og dermed får man ikke den kvenske identiteten til å vokse. Taperen her er kvensk kultur som ikke overlever, sier Egil Borch.

Satser på barneaktiviteter
Til tross for svært begrensede midler og ressurser, håper og tror Borch at årets Kipparifestival blir bra.
– Nå i mai skal vi spikre programmet, og allerede nå ser det ut til at det blir mye aktiviteter for barn. Opplegget for barn blir så bra at det kan tenkes at vi må ha påmeldinger. Ellers skal vi ha om elvebåter, konsert med musikere fra Vestre-Jakobselv og Tromsø. Og det kvenske koret kommer fra Nordreisa, røper han.