Lederen i Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, maner politikerne til å støtte oppgradering av kvensk språk foran møtet i Fylkestinget i Finnmark 29. oktober. – Vi behøver den regionale støtten, sier hun.Flere kommuner har allerede gått inn for å støtte et løft for kvensk språk fra nivå II til nivå III i Minoritetsspråkpakten: Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har allerede gjort slike vedtak. Også andre aktører har gått inn for å få kvensk opp på nivå III, deriblant Ungdom Mot Rasisme (UMR), Nord-Hålogaland Bispedømme, Norsk Målungdom og Sametinget.
– Får vi den regionale støtten av Finnmark og Troms fylkeskommune som vi så sårt behøver, gjenstår det bare et vedtak på nasjonalt plan, sier Huru i en pressemelding.

Oppgradering til nivå III i Minoritetsspråkpakten vil gi alle nivåer i forvaltningen økt ansvar for kvensk språk, og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto forventer at statlige myndigheter, som har det overordnede ansvaret, følger opp med økte bevilgninger til alle ledd.

 

Lederen takker alle som har stått på for å få dette første kvenske innbyggerinitiativet gjennom og som har stått på for å spre informasjon om initiativet og samle underskrifter.

Huru håper mange kvener møter opp når Fylkestinget i Finnmark skal ta opp saken, og at man på kvelden kan feire at man er ett skritt nærmere målet.
– Kvenene fortjener også noen ting å juble for i blant, avslutter hun.