Via et flerårig prosjekt skal de ansatte i Nord-Hålogaland bispedømme gjøres bedre i stand til å arbeide med forsoning på ulike kirkelige plan. Biskop Olav Øygard bekrefter at også kvensk tematikk er inne på linje med samisk og norskfinsk. (Foto: Nord-Hålogaland bispedømmeråd)

 

Olav Øygard skal selv være med i styringsgruppen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Prosjektet er forpliktet til å arbeide med tematikk knyttet til både samer, kvener og norskfinner, slik også sannhets- og forsoningskommisjonen er. Som kjent skal kommisjonen undersøke fornorsking og urett begått overfor  samer og kvener og norskfinner.

Det sier biskop Olav Øygard, etter at kilder overfor Ruijan Kaiku sa seg urolige for om kvenene kom til å bli oversett i det nye prosjektet. Et prosjekt biskopen skrev om på sosiale medier den 16. juli i år.

Les også: Vil bispedømmerådets nye prosjekt komme også kvenene til gode?

Bakgrunnen er at Nord-Hålogaland bispedømmeråd har inngått et samarbeid med VID vitenskapelig høgskole om et 3-årig forskningsprosjekt knyttet til sannhets- og forsoningskommisjonen. Prosjektet fullfinansieres av Nord-Hålogaland bispedømmeråd, og når det gjelder formålet, så klargjør Øygard følgende:

– Målet er at de ansatte i bispedømmet skal få orienteringskunnskap og verktøy til å gjøre seg kjent med historien til sin menighet, for på den måten å kunne arbeide med forsoning på menighetsnivå, i forkynnelse og gudstjenesteliv, sjelesorg, diakoni og voksenopplæring.

Også hvem som er prosjektleder, er klart. Han heter Bernd Krupka, og opplyses å være senterleder for Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN).