Kvener liker å delta på stort og smått. Fra festivaler og ‘dager, til kurs og reiser og språkkafeer. Mangt og mye ble i fjor og i år avlyst, til bekymring for ildsjelene bak. Men det fins midler å få tak i, for å kompensere og rette opp den ugagn koronaen gjorde. (Illustrasjonsfoto/arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Ble ditt arrangementet annerledes enn tenkt? Eller gikk det rett og slett i vasken? Da fins det tilskudd å søke på.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vi vet at svaret er ja for kvenenes vedkommende. Alt fra festivaler til språkleir og kafeer ble avlyst, og mange arrangementer ble tatt ned både i størrelse og innhold. Lag og foreninger ble kort sagt sterkt rammet, økonomisk, samt negativt også med hensyn til publikumsoppmerksomhet og potensiell medlemsvekst.

Til alt hell er det mulig å få i det minste noe av det økonomiske tapet kompensert, noe det kan være kjekt å vite om for våre mange kvenske lag og foreninger. Frivillige lag og organisasjoner kan nemlig søke om tilskudd til arrangementer og aktiviteter som er påvirket av pandemien. Det er Radio Nordkapp som melder dette, etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet nylig forlenget søknadsfristen for lag og foreninger som vil søke om midler til nevnte uhellsutsatte arrangementer.

«Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19», meldes det.

Perioden for ordningen er utvidet til å gjelde fra 1. januar til og med 31. oktober i år, og for søkere som fyller kravet – man må være registrert i Frivillighetregisteret –  så er ny søknadsfrist satt til 15. november 2021.