Kristin Mellem henter fram gamle melodier og tekster. (Foto: Eili Bråstad Johannessen) 

 

Kristin Mellem i musikalsk foredrag om den kvensk-læstadianske salmesangen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Alta Museum frister med fagre toner: «Den kvensk- læstadianske salmesangen: Vakker, fulltonende, hemmelig…»

Anledningen er en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken «Vin&Viten,» denne gang torsdag 21. mars fra klokken 19 til 21. De skriver:

«Musiker Kristin Mellem tar oss med på en musikalsk undringsreise gjennom vår nære fortid, og inn mot nåtid og framtid.»

Kveldens foredrag handler om den kvensk-læstadianske salmesangen. Hvem var de, kvenene, læstadianerne? Hva betydde forsamlinga for dem? Hva med språkfellesskapet, den vakre sangen?

Uformelt

«Og hvem er vi i dag, hvor kan vår tids mennesker finne meningsfylte øyeblikk og fellesskap?»

Ulike tema, med andre ord, drøftet og tonesatt i en uformell cafe-setting, med mulighet for å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man altså får påfyll av fagkunnskap. Det er interessant lesning når museet videre melder:

Glede og trøst

«Ingen kunne unngå å forholde seg til vekkelsesbølgen da den slo innover våre områder. Reisepredikanter, bygdefolk og langveisfarende møttes til stevne og forsamling. Gammel og ung. Salmesangen bølget på tre språk. Den læstadianske forsamling var en stor sosial arena for kaffedrikking og påsmurte brødskiver, et underets fristed for språkene. Et rom for salmesang, formaning, bekjennelse, gråt, forsoning og tilgivelse i Jesu navn. De strenge levereglene, rørelsen og valget mellom himmel og helvete var hard kost for mange. For andre ble forsamlingas fellesskap til stor glede og trøst. Mange av sangene i Vekter-ropet kom opprinnelig hit med kvenene. Vakre mollmelodier, sterke tekster om lidelse, anger og håp. På mørkeloft i Nord-Troms og Finnmark kan man enda i dag finne gamle finske familiebibler, eller de gamle åndelige sangbøkene Siionin laulut ja virret og Siionin matkalaulut.»

Sang og orgeltoner

Til denne kvenske Vin&Viten-kvelden tas de gamle melodiene og tekstene fram, der folk får gleden av høre noen av dem fremført av Kristin Mellem og organist Knut Stavset.

Vi tar med prisen også. Den lyder på kroner 100 for adgang og enkel servering samt foredrag og diskusjoner. For gjester med årskort er prisen kroner 50. Det blir salg av mineralvann, øl og vin, så hjertelig velkommen, meldes det.