Illustrasjon: Wilfred Hildonen

 

Ruijan Kaikus leder for juni. Kvensk oversettelse lengre ned i saken.

 

På tilliten løs

I april i år skrev vi at kun 3 av 44 kvenske prosjekter fikk det de søkte om. At 27 søknader i sin helhet ble avslått er så sin sak og bekrefter en kronisk kvensk pengenød som sittende regjering har valgt å gjøre null med. Spørsmålet er hvorfor så mange som 14 av de resterende 17 fikk sine søknadssummer endret?

Vel å merke kun til det verre. En søker ba om 188 000 og fikk 50 000, en annen søkte 360 000 og fikk 75 000. Grellest var Kåfjord kvenforening, de søkte kroner 134 500, og fikk skarve 20 000.

De fleste fikk sine prosjekter kraftig skåret ned, men vi stusser vel så mye på at selv de heldige ble klusset med. Noen med så små summer at man kan spørre seg hvorfor. Som Kventeateret, de søkte kroner 202 500 og fikk 200 000. Et annet prosjekt ble tatt ned fra 74 000 til 70 000, et tredje søkte 134 500 og fikk kroner 130 000. Markeringsbehovet synes til stede i direktoratet.

Folk advarte da kvenske bevilgninger ble fjernet fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Til fordel for statlig hold. Man pekte særlig på faren for lav kvensk-kompetanse. Og hvis så var tilfelle, lød hypotesen, så ville et av tegnene være økt vekt på form over innhold i tilskuddsbehandlingen. Altså vektlegging av det søknadstekniske, et område hvor mange kvener føler seg fortapt, men hvor statens kompetanse er sterk. Vi mener å se at det kan ha gått troll i ord. Staten ga en uforbeholden tommel opp til kun 7 prosent, i hele 93 prosent festet man ikke full tillit til de kvenske prosjektene.

Og verre skal det bli. Linjen direktoratet virker å ha lagt seg på, med å hel-innvilge ytterst få og kutte til dels brutalt i resten, lærer nemlig kvenene en ting: Skal du ha håp om få det du trenger til prosjektet ditt, må du søke det dobbelte av hva du trenger.

Med andre ord ei linje som oppfordrer til sjelesalg via søknadsuredelighet. Slik sett er direktoratets system selvforsterkende: Gledesdrepende, tids-ødeleggende og etsende på gode intensjoner, det genererer hva det trenger for å dominere.

Kvenene synes henvist til å bruke stadig mer av sin tid for stadig mindre penger. Vi finner tiden moden til å rose dem som lar være å delta, som misliker tanken på nedstøvet kryping foran byråkratiske føtter. Folk som kjører sine prosjekter uten å kaste vekk tiden på å søke støtte. Det er ikke gitt at sånne ildsjeler av den grunn blir fattigere.

Fattigdom kan som kjent måles på flere måter.

 

Usko mennee

Tämän vuođen aprilikuussa met kirjoitimma ette tyhä 3 prosektii 44 kvääniprosektista saathiin sen mitä hajethiin. Vielä värrempi oon ette 27 hakemusta jätethiin kokonhansa ilman rahatta, se näyttää ette kvääniassiila oon ainhainen rahanpuutet, ja sille meiđän istuuva hallitus oon päättäny olla tekemättä mithään. Kysymys kuuluu ette miksi vielä 14 lopuistaki 17:stä sai eri summan ko mitä oli hakenu.

Ja havaikkaa ette saatu summa tasan oli pienempi. Yksi hakkiija pyysi 188 000 kruunuu ja sai 50 000, toinen haki 360 000 ja sai 75 000. Hulluimin kävi Kaivuonon kveeniseurale mikä haki 134 500 kruunuu ja sai surkkeet 20 000.

Usheimat prosektit leikathiin isosti alas, mutta ihmettelemä sama paljon sitä ette lykylislltäki vähennelthiin. Muutamilta niin vähän ette saattaa kyssyyt miksi ollenkhaan. Niin ko Kvääniteatterilta mikä haki 202 500 kruunuu ja sai 200 000.  Toinen prosekti haki 74 00 mutta sai 70 000, kolmas haki 134 000 ja sai 130 000. Näyttää ette Direktoraatti kyllä oon halunu markkeerata.

Ihmiset varoitelthiin ko kväänimäärärahat siirethiin pois Tromssan ja Finmarkun fylkinkommuunilta staatin halthuun. Silloin varathiin eriliikaisesti siitä vaarasta ette sielä kvääniassiita ei osata eikä tunneta. Ja jos se oli siihen laihiin, hypoteesi kuului, se yksi merkki siitä tulis olemhaan ette sisälön sijasta enämen painoo olis formelilla puolela. Se meinaa ette tärkkeempi olis hakemateknikki, homma missä monet kväänit oon hukassa, mutta missä staatti kyllä oon flinkki. Havaittemma ette tässä ennustus oon käyny totheen. Staatti tuki prosektiista kokonhansa tyhä 7 prosenttii, mutta 93 prosentissa ei kvääniprosekthiin uskottu.

Ja pahemppaa oon luvassa. Näyttää nimittäin ette Direktoraatti, ko oon antanu täyđen rahamäärän tyhä oikhein harvoile ja leikkaamalla osin raa’astiki muilta, oon valinu semmoisen keinon millä kväänit oppiivat yhđen assiin: Ette sulla olis toivoo saađa niin paljon ko sie tarttet sinun  prosektii varten, sie jouđut hakemhaan kahđenkertaista summaa.

Toisin sannoin linjan mikä houkuttellee myymhään sielun ja kirjoittamhaan yhtheen laihiin falskin hakemuksen. Siihen laihiin Direktoraatin systeemi vahvistaa itte itteensä: Se pillaa ilon, hukkaa aikkaa ja tuhhoo hyvät meiningit ja auttaa sitä pääsemhään niskan pääle.

Näyttää ette kväänit panhaan käyttämhään aina enämen aikkaa aina pienemppää rahamäärää varten. Nyt oon meiđän mielestä aika mainoot niitä jokka ei ennää halluu olla myötä, joita inhoittaa ajatus ette joutuu ryömimhään tomussa byrokraattijalkkoin eđessä. Väkkee joka hommaavat ommiin prosektiitten kansa haaskaamatta aikkaa rahhoin hakemisheen. Eikä se ole sikkari ette semmoiset valkkeesielut sen takia köyhđyttäis.

Köyhyyttä ko saattaa, niin ko tieđämä, mitata monheen laihiin.

Illustrasjon: Wilfred Hildonen