Rune Sundelin var en av motorene bak Norske Kveners Forbund. Hvis 55 stykker melder seg ut kan det få betydning, sier han. Her ser vi Sundelin i en helt annen sammenheng, flankert av NKFs Anne-Gerd Jonassen og Hilja Huru. (Foto: Arne Hauge)

 

Rune Sundelin var sentral da Norske kveners forbund ble stiftet, og mener man bør lytte til Tana kvenforening og finne ut årsaken til den kollektive utmeldelsen.

 

Av Astrid Krogh
Astrid@altaposten.no

 

På årsmøtet i Tana kvenforening ble det enstemmig tirsdag denne uken vedtatt å foreta en kollektiv utmelding av Norske Kveners Forbund. Tana kvenforening er blant landets aller største lokallag, og dermed kan så mye som 55 medlemmer ryke fra NKF-RK’s liste. Noe som i så fall utgjør mange prosent av den totale medlemsmassen. En av dem som beklager dette, er Rune Sundlin fra Alta.

– Synd når slikt skjer

Sundelin var en av dem som i sin tid sto bak opprettelsen av Norske Kveners Forbund. Han mener man bør lytte til Tana. Han presiserer at han per i dag ikke har noen aktiv posisjon og kjenner lite til bakgrunnen for utmeldingen.

Les også: Så stort innhugg kan utmeldelsen medføre

– Det er synd når et lokallag føler de ikke har det de trenger og derfor melder seg ut. Det må man høre etter og finne ut hva som er bakgrunnen.
Samtidig tenker Sundelin at dette ikke trenger å være så langvarig.

– Tidligere lignende hendelser, uten å dra noen paralleller, viser at holder man stø kurs så kommer folk tilbake. Men folk må få lov å gjøre som de vil, det er demokrati og det er lov å ha forskjellige meninger, sier han.

– Påvirker det organisasjonen at 55 stykker melder seg ut samtidig, tror du?

Misnøye rundt språksenter

– Ja, hvis de forblir utmeldt. Det får vi se om de blir, og om alle faktisk følger med ut. Erfaringen fra tidligere er at en god del kommer tilbake.

Misnøyen mot moderorganisasjonen var knyttet til flere forhold, men i særlig grad prosessen forut for at det var Vadsø, og ikke Tana, som først fikk kvensk språksenter. Sundelin sier også at dersom utmeldingene handler om etablering av språksenteret, så er det ikke nødvendigvis forbundet som bestemmer lokalisering.

– Det er ofte både en aktiv kommune og et aktivt lokallag som gjør det, sier han.