Kvääninuoret, Kvenungdommen, har skjønt betydning av årlig språkuke. De var blant dem som ivrigst markerte årets versjon. (Foto: Kvääninuoret)

 

Årlig språkuke stadfestes som svært viktig for truete språk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I ei nylig pressemelding inviterte Sametinget til årets utgave av samisk språkuke. Den går 19. til 25. oktober, og bakgrunnen er fjorårets suksess med tilsvarende arrangement. Invitasjonen hadde en del interessante sitater, særlig for dem som jobber for tilsvarende satsing også for kvensk.

− Vi vil dele våre rike språk over hele samfunnet og Sápmi, samt skape større engasjement på tvers av grensene. Det er gledelig at vi setter av en hel uke til å vie ekstra fokus på de samiske språkene vi har, uttalte sametingspresident Aili Keskitalo, som med på lag hadde også den finske og den svenske sametingspresidenten. Sistnevnte, Per-Olof Nutti, uttalte blant annet at bevaring av språk er viktig for kontinuitet og formidling.

− Språket er inngangsbilletten til livet. For et truet språk utgjør barn og ungdommers språkkunnskaper en livsforsikring da barn er språkets fremtidige kulturbærere, sa Nutti.

Synspunkter som åpenbart også har gyldighet for kvensk språk. Så ligger da også ei tilsvarende årlig kvensk språkuke inne som en del av i satsingen til Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto. Det kan vi lese i punkt 2.8 under språk i handlingsplanen for 2020-2022, der det framgår at NKF skal være pådriver for årlig markering av Kväänin kieliviikko – Kvensk språkuke og Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag.

I år er det for øvrig 15 år siden kvensk ble anerkjent som eget språk i Norge. Den 26. april 2005 var datoen, en begivenhet som i ettertid har blitt feiret som Kvensk språkdag. Dagen var også avslutningen for årets Kväänin kieliviikko, som ble markert i tidsrommet 20. til 26. april i år.

Her var Kvääninuoret, Kvenungdommen, blant dem som markerte seg mest, med daglige publiseringer på egnet sosiale media, med godbiter knyttet til kvensk språk og kultur. Etterpå omtalte kvenungdommen denne uka som en suksess, der også mange andre kvenske organisasjoner deltok på markeringen av kvensk språkuke.