Humper i veien for fri norsk ferdsel til Finland: Med unntak for lokale grensesamfunn ved grenseovergangene, er kontrollen igjen innskjerpet. Nå vil Kvensk Finsk Riksforbund ha den finske grenseåpenheten utvidet til å gjelde hele tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. (Foto: Arne Hauge)

 

Viser til lave koronatall for Finnmark og Nord-Troms.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Mandag denne uken opphevet Finland den frie reisingen mellom Norge og Finland. Innreisereglene omfatter blant annet en anbefaling om 14 dagers frivillig karantene ved ankomst Finland, etter 10 uker hvor grensen mellom de to nabolandene har vært åpen. I den innskjerpete grensekontrollen har finske myndigheter gjort unntak for de lokale grensesamfunnene ved grenseovergangene, et unntak Kvensk Finsk Riksforbund nå vil ha utvidet.

I et brev til den norske regjeringen, datert mandag inneværende uke, anbefaler de grensen mot Finland åpnet for et langt større område. De vil at grensen skal åpnes for den såkalte tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, et område som omfatter alle kommunene i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms. Disse er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord. Fra regjeringshold kan vi lese at målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i, blant annet med fritak for arbeidsgiveravgift, nedskriving og ettergivelse av studielån, fritak for el-avgift på forbruk og reduksjon i personbeskatning.

Kvensk Finsk Riksforbund viser til lave koronatall i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, og oppfordrer i brevet den norske regjering til straks å sette i gang forhandlinger med finske myndigheter angående koronasituasjonen og tiltakssonen.

«Dette området langs den 736 km lange finsk-norske grensen har svært lave koronatall,» skriver forbundet, de viser til tall fra tiltakssonen, der så lite som 48 koronatilfeller er registrert i tiltakssonen. Dette per 100.000 innbyggere. Tilsvarende tall for Lappland i Finland opplyses å være 73.

«Lange avstander til markeder er en av utfordringene for næringslivet i nord,» skriver forbundet, som minner om at handels- og næringslivsvirksomhet i nord mellom Finland og Norge er svært viktig for befolkningen i grenseområdene.