Dette er så klimaknall at en kvenkommune i nord går for en egen plan. (Arkivfoto: Pål Vegard Eriksen)

 

Satser på at Miljødirektoratet har sansen for et meget tradisjonelt framkomstmiddel.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Porsanger opplyses å stadig være den eneste offisielt definerte trespråklig og trekulturelle kommunen i Norge, vi snakker naturligvis om norsk, samisk og kvensk, og nå ønsker kommunen bedre tall også i sitt eget klimaregnskap.

Av de 331 søknadene om klimastøtte som i denne runden kom inn til Miljødirektoratet, sto nemlig Porsanger bak tre. En av søknadene handler om framkomstmiddelet sparkstøtting, der Porsanger kommune ønsker å få i stand en plan for sparking vinterstid. Planen skal også inkludere vintersykling, og til formålet har kommunen søkt om kroner 65 000 i midler.

Støtteordningen kalles «Klimasats», den ble opprettet i 2016 og har så langt støttet mer enn 1300 prosjekter i samtlige norske fylker. Det er Radio Nordkapp som melder dette. Miljødirektoratet vil framover mot sommeren behandle søknadene fra kommunene og fylkeskommunene, hvor det i årets pott ligger 100 millioner kroner til gode prosjekter.

Når det gjelder Porsanger, så har de også inne en søknad om kroner 120 000 til etablering av et kommunalt klimaregnskap, samt søknad på kroner 60 000 til forprosjekt for klimatiltak i jordbruket.

Flere kommuner i nord har sendt inn søknad, blant annet Sør-Varanger. De håper på kroner 600 000 til et pilotprosjekt på solenergi i arktisk strøk.

Ruijan Kaiku har tidligere løftet fram sparkstøttingen som tradisjonelt framkomstmiddel også i kvenske bygder, som i denne saken:

Kyläpelis sparkestunt

Og så denne saken fra oktober i fjor, tristere utsikter:

Sparken fikk sparken