«En viktig og interessant del av vår historie.» (Foto: Bjørne Kvernmo/Altaposten)

 

Mange kvenske skippere og mannskap var med i det store fangstmiljøet. I en sesong for 71 år siden gikk det uhyggelig galt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Da man nærmet seg påsken lå åtte av ishavsskutene og fangstet langt sør i Vestisen. Fem av disse skulle forsvinne i havet, med et mannskap på 78.»

78 mann borte på kort tid. Bare to færre enn antallet døde i trafikken i Norge i hele 2021. Tallet, og bakgrunnen, framgår i en invitasjon til et foredrag ved Alta museum i dag, onsdag 13. april. Det er ishavshistoriker og ishavsforfatter Johannes Bjarne Alme som skal fortelle, og sentralt står det som har fått navnet «Vesterisulykka.»

Den fant sted i 1952, da 53 norske ishavsskuter med over 900 menn dro til havs for å delta i årets selfangst. Ulykken var en svært tragisk hendelse i et viktig fangstmiljø, og av de fem som aldri vendte hjem, var to skuter fra Sunnmøre og tre fra Troms. Også skuter fra området som sokner til Alta museum var med på den store fangsten, kan du høre Alme fortelle dersom du bor slik til at du har anledning til å stille på foredrag.

Alta har for øvrig den eneste aktive selfangstskuta som stadig er registrert. Skuta heter «Havsel» og eies av skipper Bjørne Kvernmo, ei skute som stadig seiler ut som god representant for ei næring som gradvis har blitt mindre og mindre «men som likevel er en viktig og interessant del av vår historie», som det heter seg fra arrangøren.

Også to andre skuter forliste samme år, noe publikum også vil få høre mer om. Oppmøte klokka 19, melder museet.