Foto: Arne Hauge

 

Hva kan dette bety? • Mitä tämä voisi tarkoittaa?

 

På norsk:

Særlig turister kan nok stusse på hva Statens vegvesen mener med dette skiltet. Hvis målet er å få bilister til å slippe opp gasspedalen for å unngå påkjørsel av rein og andre dyr, gjør det sikkert sin nytte. Det blåste skrekkelig denne dagen, men egne skilt for å varsle om flyvende reinsdyr, virker i drøyeste laget. Reinsdyrene er gode til å klore seg fast, dessuten var det ikke julaften. Bildet er tatt på den forblåste fjellovergangen Sennalandet i Finnmark i februar i år.

 

På kvensk:

Eriliikasesti turistit saattava kyllä ihmetellä mihin Staatin tiehomma tällä syltilä uskoo sihtaavansa. Jos meininkinnä oon ette piilistit keventävä gassipedaalii ette ei ajais poroitten ja muitten elläimitten päälet, syltti sikkaristi oon hyötypithoon. Sinä päivänä oli aivan hirmunen tuuli, mutta omat syltit sitä varten ette varattais lentävistä poroista, se näyttää ette oon liikanaista. Porot oon sepät tarrautumhaan maan kamarhaan, eikä ollu jouluaattokhaan. Kuva oon aina tuulisesta Sennalandin tunturiylikäynistä Finmarkusta tämän vuen fepruaarikuussa.

 

Foto: Arne Hauge