Å bli med i ei ekspertgruppe om «renmark» er for svakt, tornedalingene vil ha bredere innflytelse. (Foto: Arne Hauge)

 

Reindrift i vårt naboland: Tornedalingene krever sterkere deltakelse i komitéarbeid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I forbindelse med utredninger rundt temaet, har Svenske Tornedalingers Riksforbund – Tornionlaaksolaiset blitt invitert inn i ei ekspertgruppe i regi av det som i vårt naboland heter «renmarkskomiteen.»

Men dette er for lite, melder STR i ei nylig pressemelding. De har i halvannet år arbeidet opp mot Landsbygds- og infrastrukturdepartementet for å «rettmessig inkluderes i så vel komitédirektiv som i komitéarbeid.»

«Regjeringen inviterer oss inn med albuen», melder forbundet, et ordtak som betyr at man egentlig ikke ønsker å invitere vedkommende, eller gjør det under tvang.

«Den nasjonale minoriteten tornedalinger, kvener og lantalaiset har sterk historisk og kulturell kobling til spørsmålet som behandles i renmarksutredningen, men har i strid mot rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter blitt holdt utenfor dette arbeidet», skriver de.

De argumenterer videre for at den meänkieli-talende minoriteten besitter viktig kompetanse og sakkunnskap på området.  Slik loven om reinsdyrnæringen nå er utformet, påvirker den deres forutsetninger for å beholde og utvikle kultur og tradisjoner. Dette fordi loven ikke kun berører bruken av utmarka knyttet til reindrift, men også til jakt, fiske, skogdrift med videre.

«Invitasjonen til å delta kun i ekspertgruppen gir ikke minoriteten den innflytelse og påvirkningsmulighet som er viktig for å ta hensyn til behov og rettigheter. Ekspertgruppen er til for å gi komiteen innspill når komiteen så ønsker. Regjeringens handling er en forminskning av den meänkieli-talende minoritetens kultur, historie og rettigheter», skriver de.

Vi tar med at Svenske Tornedalingers Riksforbund har sendt inn svar hvor de krever sin rettmessige plass.