Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Kainun institutt/Kvensk institutt markerer at språktinget fyller 10 år. Kuva: Lill Vivian Hansen

Klar for jubileumsseminar

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

«Ta språket tilbake!» arrangeres 16. og 17. oktober, og markerer at språktinget har 10-årsjubileum i 2018.

– På seminaret ønsker vi å presentere flere områder innen den kvenske kulturen der språket spiller en viktig rolle. Det er viktig å synliggjøre det kvenske språket i mange forskjellige sammenhenger, heter det fra Ruija kvenmuseum.

Et muntlig språk

Kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005. I kjølvannet av en slik status, kom behovet om en normering av språket. Det eksisterer en del skrevet kvensk i dag, blant annet kvensk grammatikk, som kom ut i 2014. Fra kvenmuseet heter det at kvensk «først og fremst er kvensk et muntlig språk.» Kvensk blir brukt i offentlige sammenhenger, prosjekter knyttet til barn og unge, og i kunst og kultur.

Språkråd ble språkting

Kielitinka/Kvensk språkting ble etablert i april 2008 som et vedtaksorgan til det tidligere etablerte Kieliraati/Kvensk språkråd. Kvensk språkting gjorde vedtak i normeringsspørsmål som ble behandlet i Kvensk språkråd. Enkeltvedtakene ble deretter iverksettes i språkutviklingsarbeidet. Funksjonstiden til språkrådet ble ut 2010. Deretter fortsatte Kvensk språkting som øverste organ innen kvenske språkspørsmål.

Seminaret holdes på Ruija kvenmuseum, og blant dem som holder innlegg, kan vi nevne Anne Karin Olli (Statssekretær KMD), Åse Wetås (direktør Språkrådet), Trygg Jakola (Språktinget/Kvensk institutt) og mange andre. Du finner mer informasjon her: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.