Ordrebus på Kipparifestivalen – Kipparin festivaali i 2017. KUVA: LILL VIVIAN HANSEN.

 

Kipparifestivalen – Kipparin festivaali har fått nye krefter.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

– Jeg er utrulig glad for alle som tar ansvar og stiller opp, sier Egil Borch som fortsetter som festivalsjef for Kipparifestivalen – Kipparin festivaali. KUVA: HEIDI NILIMA MONSEN.

– Jeg er utrulig glad for alle som tar ansvar og stiller opp. Det blir festival til sommeren også, fastslår Egil Borch, festivalsjef for Kipparifestivalen – Kipparin festivaali.

Folkemøte
28. januar ble det arrangert folkemøte i Børselv og hit kom det mange som var villige til å brette opp ermene for å få stablet årets festival på beina.
– Det var et veldig positivt møte, sier Egil Borch.
Kipparifestivalen – Kipparin festivaali 2018 arrangeres dermed 20.–22. juli.
– Vi er veldig glad for alle de nye som er kommet til og som har påtatt seg ulike ansvarsområder, fastholder Borch.

Ny organisasjon
Årets program er foreløpig ikke «spikret», men det jobbes med å få på plass en del foredrag, konserter både for ungdom og voksne og aktiviteter for barn.
– Vi har fått på plass helt ny organisasjon og nye folk har som regel nye innspill. Nå skal vi jobbe hardt med å få stablet festivalen på beina, lover festivalsjefen.

Trenger frivillige
Selv om ansvarsområdene er fordelt trenger festivalen fortsatt frivillige.

– Vanligvis er det rundt 60 frivillige som er med å arrangere festivalen, forklarer Borch.
Det er mange små og store oppgaver både før, under og i etterkant av festivalen. Blant annet krever festen på kvelden mange frivillige. Det samme gjør opp- og nedrigging av teltene på festivalområdet.
På facebook oppfordrer festivalen frivillige å ta kontakt med ansvarhavende der du ønsker å bidra, eller på festivalens facebookside.

Følgende ansvarsområder er satt opp med ansvarshavende:
– Festival leder: Egil Borch
– Festivalkontor, informasjon og billetter, Annie Nygård
– Kafe: Else Olsen og Gry Beate H. Hoff
– Fest: Hilde Skanke
– Salgsboder, tornedalshus, krambod: Judith Nygård
– Parkeringsvakter: Rune Persen
– Opprigging/nedrigging/skilt: Rune Persen
– Forskjønning av uteområder, slåing av gress: Turid Wilhelmsen
– Renhold/søppeltømming: Hilde Skanke
– Aktiviteter: Fotball, Reidulf Høybakken, Finn Pettersen og Jorid Høybakken.
– Aktiviteter barn: Karin Larsen
– Bringing/henting av utstyr til festivalområdet:
– Markedsføring/sponsorer: