Illustrasjonsbilde, Landsbyspel i Nordreisa. Foto: Lill Vivian Hansen

 

– Kväänimiljöössä työtelhään ahkerasti sen etheen ette säilytethään ja lujitethaan kväänin kielen. Sen tähen mie olen iloinen ette met saatama anttaat kuurttoo osale näistä toimista. Tämä kans kuoraa sitä kväänin kielen moolisuuntaista plaanaa jonka rejeerinki laittoi aijemin tänä vuona, sannoo Komunaali- ja uuistusdepartementin staatinsekretääri Anne Karin Olli.
Kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostista annethaan yhtheensä 2,1 miljuunaa kruunuu erilaissii kväänin kielen ja kvääni-/norjansuomalaisen kulttuurin prosjektiita varten. Lisäksi Haltiin kväänisentteri, Omasvuonon kielikeskus ja kvääniaviisi Ruijan Kaiku saahaan postista toimikuurttoo yhtheensä 2,3 miljuunaa kruunuu.

– Ette kväänin kieli olis tulleevaisuuessa elläävä kieli, oon eriliikaisen tärkkee satsata lasten ja nuorten kielitoimhiin, sannoo Anne Karin Olli. – Lastentarhaat oon eriliikaisen tärkkee areena ko eistethään kieltä. Met tiiämä ette lapset kväänin kielipesissä oon alkanheet pitämhään kieltä aktiivisesti, ja vanhiimet kans opithaan kväänii yhessä lasten kans.
Kainun institutti oon laittamassa oppimateriaalii kväänin kielipessii varten lastentarhoissa, ja saapi kuurto-oorningista 800 000 kruunuu tähän työhön.

Haltiin kväänisentteri saapi 300 000 kruunuu omhaan prosjekthiin Kieliaalto – kvensk språkbølge. Prosjektissa oon erilaissii toimii lapsii ja nuorii varten, muun myötä tehhään kvääninkielissii musikkivideoita ja teatteritekstii, ja järjestethään kväänin kielikurssii.
Lisäksi annethaan kuurttoo kvääninkielisille lastenkirjoile, filmi- ja teatteriprosjektiile ja muile prosjektiile.

 

Katto tästä kuinka kväänin kieltä ja kulttuurii oon kuurottu 

 

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 750 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 750 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 800 000
Halti kvenkultursenter Kielaalto – kvensk språkbølge 300 000
Porsanger kirkekontor Lettleste bøker på kvensk 50 000
Alta kvenforening Vitalisering av kvensk språk og kultur i Alta 30 000
Norske Kveners Forbund Barne- og ungdomsarbeid og språkprosjekter 300 000
Kvensk institutt Læremidler for kvenske språkreir 800 000
Varanger museum Konferanse: Ti år med Kvensk språkting 60 000
Siivet AS Barnebok 135 000
Siivet AS Filmopptak – kvenske historier 100 000
KultNett AS Teaterforestillinger for barn 37 000
ITU Kvensk teatertrupp Spel: Kyläpeli 2018 100 000
Norske kvener, Lakselv Revitalisering av språk og kultur 30 000
Finnmark fylkeskommune Strategi for kvensk/norskfinske forhold i Finnmark 100 000
Finnmark fylkesbibliotek Kvensk litteratur på litteraturfestival 50 000