Fra Kipparifestivalens kvenske gudstjeneste. Prest Bjørn Brakestad og tolk Terje Aronsen. (Foto: Arne Hauge)

 

Det var en pensjonert vestlandsprest som holdt den tradisjonsrike kvenske gudstjenesten, jumalanpalvelus, i Børselv kirke.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Pensjonert prest Bjørn Brakestad er født i Hardanger og bor i Stavanger, byen hvor han har jobbet det meste av sitt liv. Men, som i fjor dro han og kona også i år på biltur nordover i landet. Helt opp til Børselv i Porsanger, hvor han er ferievikar for den lokale presten Arne Skare. Jobben varer til midten av august, da drar ekteparet på bilferie, blant annet østover i Finnmark med innlagt tur over grensen til Finland. Under Kipparifestivalen sto han for den kvenske gudstjenesten, det var søndag 17. juli i år.

– Det er spennende med kvenene, og de mange historiene. Det er noe av det fine med å være prest, de mange møtene med mennesker og deres historier. Hvordan folk har klart seg i livene sine, sier Brakestad. Også begravelser, som han i kraft av sitt virke hadde ganske mange av i fjor, er anledninger hvor gamle historier blir fortalt.

– Det er fint å høre disse historiene. Blant annet om gammelivet her oppe under krigen, og om evakueringen.

– Skal du nordover til neste år også?

– Å være i lag med Terje sånn som på gudstjenesten i dag, er moro. Men man eldes jo, svarer den pensjonerte presten. Bakgrunnen for at de første gang ble kjent med Børselv, var et besøk til konas niese, som bor på stedet. De ville se hvordan hun hadde det. Mange år senere har de også blitt nærmere kjent med den nordlige fiske- og høstekulturen, noe de bekrefter å sette pris på.

Børselv kirkeforening innfridde alles bønner om å gi oss vårt daglige brød. Eller burde vi si kake? Kakebordet under kirkekaffen på Kvensk institutt har rykte for å være rikholdig både på utvalg og kalorier, årets versjon levde definitivt opp til forventningene. (Arne Hauge)

Vi tar med at den Terje Brakestad nevnte, er Terje Aronsen. Også i år var han tolk under den kvenske gudstjenesten. Foruten det som allerede er oversatt av Alf Nilsen-Børsskog, har han også gjort de kvenske oversettelsene i det fyldige heftet som menigheten fikk tildelt ved inngangen. Kanskje du kjenner igjen ordene når vi nevner fra innholdet overskrifter som alkurukkous, alkuvirsi og alkusanat, tekstinlukeminen, uskontunnustus, esirukkous og loppurukkous. Og helt til slutt; postluuti med kolme kertaa kolme, totalt ni kellonlyönttii, klokkeslag fra tårnet i Børselv kirke. Her gir vi deg den såkalte medliturgen, i kvensk språkdrakt:

Herra Jeesus kristus, anna kaikki lapset
kansasta mikä tuli Kainummeren
rannoilta Jäämeren rannoile, olla sinun
sylissä
Pane sinun käden heidän yli. Anna
kansan olla ylpheet omista juurista.
Anna heidät triivastuut.
Anna heidät kassuut isoksi ja iloiseksi.
Met rukkoilemma sinnuu, Herra, tuo
viljaa kentile, anna hyvvää jahtii ja
täyssii kalaverkkoi. Pidätä kaikki
ihmiset sinun kädessä.
Siunaa Kainunmaata.
Ole sinun armon kautta likelä meitä.
Jeesuksen nimheeen met rukkoilemma.

 

Heftet som folk fikk utdelt, med tekster oversatt for det meste av Terje Aronsen. (Foto: Arne Hauge)