Leder Hilja Huru og nestleder Tryg Jakola. Foto: Arkiv

– Når skal Vadsø kommune komme på banen?

Vadsø er kanskje den kommunen i Norge som har det sterkeste kvenske innslag i sin befolkning, og hvor for eksempel kvensk språk og kultur har vært viktig for kommunens identitet. Politisk ledelse i Vadsø liker også å trekke fram det kvenske når man forteller om kommunen.

Men hva mer gjør Vadsø kommune når det gjelder det kvenske?

Språkreir i barnehagen

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto hadde sommeren 2017 møte med Vadsø kommune der man fortalte om de gode erfaringene man hadde med kvensk språkreir i Porsanger, og orienterte om at departementet ville gi midler til etablering av kvensk språkreir. Saka var også tatt opp med kommunen høsten 2016. Hva har Vadsø kommune gjort: intet. Det har derimot andre kvenske kommuner gjort.

Kvensk språksenter

Etablering av kvensk språksenter ble utredet av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum allerede i 2010. Saka har vært parkert en del år, men ble aktualisert da departementet høst 2017 lyste ut midler til etablering av kvensk språksenter. I departementets målrettede plan for styrking av kvensk språk som ble presentert tidligere i år, blir dette ytterligere konkretisert ved at departementet viser til utredninga fra 2010 og sier at man ønsker å gi tilskudd til etablering av språksentra i Finnmark. Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum fulgte opp saka, og utarbeidet en tilleggs-søknad til utredningen fra 2010. Søknaden innebar ingen reelle utgifter for Vadsø kommune, derimot innebar søknaden nye arbeidsplasser til kommunen.

Hva gjør så kommunen: Sier nei til å sende søknaden. Andre kommuner i Troms og Finnmark har derimot søkt, og heldigvis sender museet en søknad.

Den nye regionen og satsing på kvensk

I avtalen som er vedtatt mellom Finnmark og Troms heter det blant annet: «Det nye fylket skal arbeide for å styrke dette (dvs. kvensk språk og kultur) arbeidet videre».  Ikke lenge etter gikk Nord-Troms regionråd ut og sa at administrasjon av kvensk språk og kultur i den nye store fylkeskommunen, og kanskje også på nasjonalt plan, bør ligge i Nord-Troms.

Vadsø kommune har ellers vært opptatt av at oppgaver i den nye regionen bør være i Vadsø. Hva har så Øst- Finnmark regionråd og Vadsø kommune gjort når det gjelder kvenske saker i den nye regionen: Intet. Ære være Nord-Troms regionråd som er på banen når det gjelder.

Satsing på kvensk språk og kultur innen reiseliv

I Nordreisa har det de siste årene oppstått mange bedrifter som er opptatt av å formidle kvensk språk og kultur, ikke minst rettet mot reiseliv. Det er blant annet etablert åtte kulturformidlingsbedrifter som tar utgangspunkt i den spennende kvenske kulturen og de tre stammers møte. Ordføreren i Nordreisa, Øyvind Evanger, sier dette om etablering av disse bedriftene: «Ut av dette springer det miljøer og arbeidsplasser som er svært viktige ikke bare for lokalmiljøet, men hele Nordkalotten». Inger Birkelund i Nordreisa som er en av de som har etablert en sånn bedrift, gir ros til ordførerne i regionen for at de følger opp det kvenske. Hva har det vært av etablering av kulturbedrifter og kulturformidlingsbedrifter i Vadsø som handler om det kvenske, og hva har Vadsø kommune for å få slike bedrifter etablert?

16. mars – Kvenfolkets dag

I år ble kvenfolkets dag markert for 5. gang. Rundt om i hele Norge ble dagen markert, og det var mange kommuner som hadde sine egne markeringer, og kom med hilsener på dagen på sine hjemmesider. Både Troms og Finnmark fylkeskommune hadde markeringer, og begge steder heiste man det nye kvenske flagget. Flagget ble også heist i mange kommuner, og biskopen i Nord-Hålogaland markerte dagen med å heise flagget. Statsminister Erna Solberg var med og markerte dagen i Alta.

Hadde Vadsø kommune noen markering, og ble kvenflagget heist i Vadsø som lenge ble kalt «kvenenes hovedstad»? Svaret er nei på begge spørsmålene. Norske Kveners Forbud – Ruijan Kveeniliito har inntrykk av det kvenske i Vadsø synliggjøres i hovedsak gjennom festtaler og lignende, og lite gjennom handling. Når skal Vadsø kommune komme på banen gjennom handling og ikke bare ord?

Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund
Trygg Jakola, nestleder i Norske Kveners Forbund