Det snakkes i kvenske miljøer om at en vurderer å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre bygging av en transformatorstasjon på en gammel kvensk tjæremile. KUVA ALF E. HANSEN

Det snakkes i kvenske miljøer om at en vurderer å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre bygging av en transformatorstasjon på denne gamle kvenske tjæremile. KUVA ALF E. HANSEN

Kvener sier de vurderer å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre at det  bygges en transformatorstasjon rett på en gammel kvensk tjæremile på Skillemoen i Alta.

– Dersom NVE lar være å møte på befaringen så kan dette bli en større sak enn de er klar over. Da kan en vei å gå være sivil ulydighet, sier nestleder i Alta Kvenforening Åshild Karlstrøm Rundhaug.

Hun håper flest mulig stiller opp på befaringen på Skillemoen tirsdag. Og at NVE velger å flytte den planlagte transformatorstasjonen.

– Jeg syns det er helt forferedlig at bygget skal settes rett på tjæremila. At de ikke kan flytte det noen meter for å skåne dette kulturminnet syns jeg er rart, sier hun.

Viktig prinsippsak

Hilja Huru, leder i Ruijan Kveeniliitto/Norske Kveners Forbund varsler om at hun kommer til å delta på befaringen.

–Dette er en viktig prinsippsak for kvenene. Saken viser tydelig problemene for manglende vern av kvenske kulturminner, sier hun.

 «La mila leve»

Det er nå også startet opp en aksjonside på facebook som heter «La mila leve», til støtte for bevaring av den trua tjæremila på Skillemoen.

– En gigantisk trafostasjonen på Skillemoen i Alta, i tilknytning til den nye 420kv-kraftledninga fra Balsfjord til Skaidi, skal legges over en 300 år gammel kvensk tjæremile. Et viktig kulturminne strykes ved et pennestrøk. Vi mener mila må få leve! står det på siden.