Alta Kvenforening har invitert NVE til felles befaring av tjæremila på Skillemoen. KUVA ALF E. HANSEN

Alta Kvenforening har invitert NVE til felles befaring av tjæremila på Skillemoen. KUVA ALF E. HANSEN

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) takker nei til å delta på felles befaring med kvenene.

I et svar til Alta Kvenforenings invitasjon om å delta på felles befaring av tjæremila på Skillemoen, sier NVE at de allerede har innhentet tilstrekkelig informasjon om kulturminnet, og at de dermed ikke vil prioritere å delta på befaringen.

– NVE takker for invitasjon til befaring som skal avholdes på Skillemoen i Alta den, men NVE kan dessverre ikke prioritere å delta på denne befaringen. Vi viser forøvrig til at vi har vært på befaring i området tidligere. Vi vurderer at vi har innhentet tilstrekkelig informasjon om kulturminnet og andre relevante temaer i saken gjennom tidligere befaringer, rapporter og annen informasjon mottatt i forbindelse med høring av saken, står det i brevet fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Videre skriver de at de har mottatt én klage innen klagefristen, som gjaldt avvisningsvedtak datert 23.09.2015, og at de i løpet av kort tid vil oversende klagen til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.