Museumsdirektør Frans-Arne Stylegar fortalte delegasjonen fra Kulturrådet og departementet om hvilke muligheter kvenmuseet vil kunne få i de gamle lokalene til NRK i Vadsø. NRKs Per Kristian Brachel (t.h.) syns det er flott at kvenmuseet ønsker å ta over bygget. KUVAT HEIDI NILIMA MONSEN

Museumsdirektør Frans-Arne Stylegar fortalte delegasjonen fra Kulturrådet og departementet om hvilke muligheter kvenmuseet vil kunne få i de gamle lokalene til NRK i Vadsø. NRKs Per Kristian Brachel (t.h.) syns det er flott at kvenmuseet ønsker å ta over bygget. KUVAT HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø kommune skal nå ha gått inn i forhandlinger med NRK om det som kan bli kvenmuseets nye lokaler.

Det var tydelig stor stas for de museumsansatte å få se det som sannsynligvis snart blir deres nye arbeidsplass, da de deltok på befaringsrundene sammen med departementet og kulturrådet 3. september. Til tider kunne det nesten se ut til at de syntes omvisningen var like spennende som julaften og nyttårsaften på en gang, og det ble ivrig diskutert hvordan de kunne buke de ulike rommene.
Samlingsådgiver Monica Milch Gebhardt var en av dem som benyttet anledningen til å teste ut noe av det gamle kontormøblementet som sto igjen.
– Hvordan føles det å sitte der?
– Helt ok! smiler hun og setter seg godt til rette i kontorstolen bak den store pulten som NRK har etterlatt seg. Milch Gebhardt tror arbeidshverdagen vil endre seg kraftig ved å flytte fra Esbensengården og til NRK-bygget.
– For det første vil det fysiske arbeidsmiljøet være mye bedre, i og med at vi ikke blir så påvirka av klimaet og klimaendringer som vi gjør i et gammelt trehus som Esbensengården. Og så vil vi kunne få veldig mye bedre plass. Vi har plassproblemer slik som vi har det der i dag, så det er jo veldig positivt, sier hun.
I tillegg til mange kontorer og et stort redaksjonslokale, består bygningsmassen av flere studioer, møterom og arkivrom, samt en stor kjeller.
Også for publikum vil flyttingen merkes positivt, mener hun
– Vi får større areal og mulighet til å ta inn større utstillinger som vi ikke kan i dag. Bygget har så mange muligheter! Konsertlokale, foredrag, ulike arrangement som vi håper å utnytte til det fulle. Og så har det jo perfekt beliggenhet i forhold til skolene som ligger rett i nærheten her. Det er mange barn som sykler forbi er hver dag. Så det er midt i smørøyet! gliser hun.

Ringen sluttet?
Befaringen ble ledet av Per Kristian Brachel i NRK. Han har hatt ansvaret for det bygningsmessige i godt over 30 år, og kjenner bygget som sin egen bukselomme. Han syns det er litt spesielt å nå skal selge dette.
– Jeg kjenner jo bygget og historien til bygget godt, så det er klart at dette er spesielt. Jeg syns det hadde vært veldig fint om dette hadde blitt et kvenmuseum. NRK sto jo også for veldig mye av fornorskningen både før og etter krigen, så når bygget nå kan huse et kvensk museum synes jeg er veldig veldig flott. På en måte blir ringen sluttet. Nå er det jo andre som beslutter dette, men vi kan gi positive signaler, smiler han.

– Veldig interessant
Marie Skoie fra museumsseksjon i Kulturrådet syns også det var en veldig interessant befaring.
– Det er interessant at det både er historie i veggene og samtidig så mange muligheter for museet for å bruke dette. Og så er det interessant at det er såpass innflytningsklart, og at det er potensiale for videre utvikling, sier Skoie som har i oppdrag fra departementet å gjøre museumsfaglige vurderinger i investeringssaker som dette-
– Vi har egentlig ikke fått framlagt saken ordentlig ennå, så det er litt uvanlig at vi er på befaring så tidlig i prosessen, allerede før vi har fått en søknad. Men vi kjenner godt til museets virksomhet i dag gjennom årlige rapporter og statistikk, og vi har tidligere vært inne og vurdert planene som forelå. Da har vi sagt at vi vil at museet skal få til et ordentlig kvenmuseum. Vi er opptatte av nasjonale minoriteter, og har en konvensjon som vi skal følge. Så dette er viktige argumenter i denne saken, påpeker hun.
Allerede i dag får Varanger museum nesten ti millioner kroner i støtte fra staten, og ifølge Bjørn Olav Tveit, seniorrådgiver i Kulturdepartementet, så må det gode argumenter til om støtten skal økes.
– Sett i forhold til et nytt signalbygg på kaia, virker dette som en fornuftig løsning som nok vil falle i smak for mange. Det er også viktig at de ansatte selv mener at dette er et bygg som de kan bruke, sier Tveit som ikke vil si noe om befaringen ga departementet gode nok argumenter til å gi prosjektet mer økonomiske muskler .
– Nå er det ikke mine vurderinger som skal ligge til grunn, den jobben har Kulturrådet. Vi er spente på deres vurderinger, men jeg klarer ikke å se noe negativt med denne saken nå, sier han.

Viktig presentasjon
I følge Vadsø-ordfører Rolf Arne Hanssen var det viktig for kommunen å få presentert bygget for departementet og kulturrådet.
– En har jo jobbet med lokaler til kvenmuseet i flere tiår, og endelig har vi et bygg hvor det ligger til rette for at vi skal få en løsning innenfor håndterbare økonomiske rammer. Men staten må gi signaler om at vi skal satse på dette bygget som museum framover, sier Hanssen.
– Responsen fra staten er viktig for oss. På kort sikt har vi jo pengene på plass, men vi håper jo på å få noen signaler videre. Vi håper jo at de synes at dette er et godt prosjekt å satse på, at de ser de mulighetene vi ser, og at en nå får bygd et kvensk/norskfinsk museum som en har ønsket i mange år. Dette er jo en minoritet som ikke har sitt eget museale bygg. Jeg tror alle her føler et ansvar for at en endelig skal få kvenmuseet på plass etter mange års arbeid, sier Vadsø-ordføreren.
Kommunen skal nå ha gått inn i forhandlinger med NRK om kjøp bygget, men det er i skrivende stund ikke kjent hvabudet ligger på, eller når en kan forvente at en eventuelt kommer i mål.

Det gamle NRK-bygget i Vadsø kan nå bli kvenmuseum. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Det gamle NRK-bygget i Vadsø kan nå bli kvenmuseum. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Samlingsådgiver Monica Milch Gebhardt tror arbeidshverdagen vil endre seg kraftig ved å flytte fra Esbensengården til NRK-bygget.

Samlingsådgiver Monica Milch Gebhardt tror arbeidshverdagen vil endre seg kraftig ved å flytte fra Esbensengården til NRK-bygget.

 

Kaisa Maliniemi, Frans-Arne Stylegar og Monica Milch Gebhardt ved Varanger Museum ser for seg mange muligheter til utstillinger og aktiviteter i det nye NRK-bygget.

Kaisa Maliniemi, Frans-Arne Stylegar og Monica Milch Gebhardt ved Varanger Museum ser for seg mange muligheter til utstillinger og aktiviteter i det nye NRK-bygget.

Styreleder ved kvenmuseet Wenche Pedersen, Marie Skoie fra museumsseksjon i Kulturrådet, Museumsdirektør Frans-Arne Stylegar og seniorrådgiver i Kulturdepartementet Bjørn Olav Tveit samlet på trappa til det som kan bli det nye kvenmuseet i Vadsø.

Styreleder ved kvenmuseet Wenche Pedersen, Marie Skoie fra museumsseksjon i Kulturrådet, Museumsdirektør Frans-Arne Stylegar og seniorrådgiver i Kulturdepartementet Bjørn Olav Tveit samlet på trappa til det som kan bli det nye kvenmuseet i Vadsø.