Ruijan Kaiku har spurt ulike brukere av kvenmediene om hva de synes om NRKs nye kvensatsning.

 

Ivar Dervo

Ivar Dervo

– Nettbaserte løsninger kommer nå på de aller fleste plan. Vi ønsker en kringkasting som hver dag viser at det finnes en minoritet som heter «kvener». De internasjonale konvensjonene hjemler ingen særbehandling av en minoritet på bekostning av en annen, sier Ivar Dervo, og legger til at NRKs finsk sendinger burde vært løftet til nasjonalt nivå isteden for å bli nedlagt. Så lenge man kan sende distriktssendinger og samiske sendinger selv om FM-nettet er lagt ned, må det være mulig å sende kvenske/finske sendinger på landsbasis.

 

Leif Bjørnar Seppola

Leif Bjørnar Seppola

Hva synes du om NRKs nye kvenske tilbud?
Tilbudet opplever jeg som verd og følge med på.

Hva er bra/ikke bra?
Det er bra at tilbudet finnes. Bedre enn ingenting. Mindre bra er alt som mangler. For eksempel stoff fra nabokommunene på finsk og svensk side som bør med.

Hvor ofte besøker du nettsiden?
Hver gang det legges ut stoff leser jeg dette. Blir også delt på Facebook.

 

Monica Milch Gebhardt

Monica Milch Gebhardt

Hva synes du om NRKs nye kvenske tilbud?
Jeg synes det er flott. Mye av nyheter og formidling foregår digitalt nå og det er viktig å være på den plattformen.

Hva er bra/ikke bra?
Det er bra at NRK tar ansvar for formidling av kvensk/norskfinske nyheter og kultur. Med tekst på kvensk og norsk får man kjennskap til språket og kan til og med lære noen ord. Det er et viktig verktøy for revitalisering av språket og å vise at kvensk/norskfinsk kultur er levende i dagens samfunn. Jeg mener at i tillegg til å ha egne sider, bør kvensk/norskfinske nyheter også komme opp på NRKs regionale nyhetssider, og på den nasjonale i enkelte saker, slik at folk flest også blir eksponert for disse nyhetene.

Hvor ofte besøker du nettsiden?
Jeg besøker nettsiden 1-2 ganger i uka for å oppdatere meg på kvenske/norskfinske nyheter, som er viktig da jeg jobber i Varanger museum. Avdelingen vår i Vadsø, hvor jeg har kontorplass og er ansvarlig for fotosamlingen, jobber med tematikken kvensk/norsk finsk kulturhistorie.