Mange kvenske kulturminner ligger uoppdaget, og dersom de blir oppdaget, blir de ødelagt av stat og kommune. Leder Hilja Huru i NKF vil ha loven endret slik at kvensk vern styrkes. (Foto/Kuva: Arne Hauge)

 

Ber om lovendring og dialog.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Denne saken er enda et eksempel på behovet for styrket vern i kulturminneloven, sier Hilja Huru i en kommentar til Universitetsmuseets utgraving av ei kvensk tjæremile på Skillemoen i Alta. Huru er leder for Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto, som bittert minnes forrige gang ei tilsvarende mile ble funnet i Alta. Den ble etter kraftig debatt sanert vekk.

– Loven må endres

Anja Roth Niemi er prosjektleder for utgravingen, og har overfor Ruijan Kaiku rost Alta kommune, som hun sier kunne gått i gang videre med reguleringen til industriareal uten hensyn til tjæremila. Alta kommune valgte å dokumentere kulturminnet før utbygging.

Les mer om dette her: Ny tjæremile graves ut

 Som Roth Niemi sier, Alta kommune kunne i prinsippet gått i gang med utbyggingen uten hensyn til tjæremila, og det ville vært i henhold til lovverket. Lovverket må altså endres slik at vernet av kvenske kulturminner styrkes, og ikke overlates til vurderinger i den enkelte kommune, sier Huru.

Må i dialog

Huru og det kvenske miljøet er bekymret for at en del kulturminner kan ha gått tapt, uten at noen – noen sinne – får vite om det. Dette kulturminnet er heldigvis funnet, og lederen sier det blir spennende å få vite mer om mila. Blant annet om byggemåten er den samme som for mila som ble ødelagt, og ikke minst hvor gammel den er.

– Fremover ønsker vi dialog med Alta kommune om milas videre skjebne, sier Huru, som sier hun finner det naturlig at Alta kvenforening er med i dialogen, all den tid vurderingene gjelder et kvensk kulturminne liggende i Alta kommune.