NKF-leder Hilja Huru oppfordrer kvener til å sttte årets TV-aksjon og drar linjer til kvenenes egen historie. KUVA NKF-RK

NKF-leder Hilja Huru oppfordrer kvener til å sttte årets TV-aksjon og drar linjer til kvenenes egen historie. KUVA NKF-RK

.

Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund – Ruija kveeniliitto, oppfordrer kvenske etterkommere til å støtte årets tv-aksjon.

I år er det Røde Kors som er årets mottakerorganisasjon.

– Vi støtter Røde Kors innsats for å hjelpe flyktninger på flukt fra krig og konflikt, og deres innsats for å integrere dem inn i våre samfunn. Vi vet at urfolk og minoriteter er spesielt sårbare i uro og konflikt, uttaler Huru.

Huru drar linjer kvenenes egen historie.

– Vi er etterkommere av folk som har hørt til på Nordkalotten i uminnelige tider. Lange historiske linjer for det kvenske folket og vår samfunnsstruktur har blitt dratt tilbake til en fortid på flukt fra varjager langs de store elvedalene. Senere søkte flere kvener til nord og ishavet, noen på grunn av den store nordiske krig 1700-1720. Mange kvener kom flyttende til kysten fra Tornedalen, Nord-Finland og Karelen også etter at våre landegrenser ble trukket i nord. Vi er derfor i stor grad et folk skapt av vandringer: sesongvandringer, flyttinger for å bo der det var bedre innkomme, fiske og dyrkbar jord, og også vandringer og flyttinger av nød. I vårt Ruija vokste våre samfunn. Noen steder ble kvener integrert i sjøsamiske bygder, andre steder integrerte kvener nordmenn og samer i sine samfunn. Sammen skapte vi bygdene våre og forvaltet våre fjorder i felleskap. I avslutningen av 2. verdenskrig ble mange kvener drevet på flukt. Mange kvener vet derfor av egne erfaringer hva det er å være en flyktning, uttaler NKF-lederen som oppfordrer alle kvenske etterkommere om å bli med å spleise på et felles bidrag til årets TV-aksjon ved å gi et lite bidrag her: https://www.frunder.no/frund/3633