I forbindelse med Mari Keränens ordinnsamlingsprosjekt, inviterer Halti kvenkultursenter til språkmøte.

Språkforsker Keränen arbeider for tiden med et prosjekt for å samle inn nye kvenske ord og uttrykk, og trenger hjelp fra kvenske språkbrukere.

– Halti kvenkultursenter legger opp til et hyggelig og åpent møte med Keränen, for alle som ønsker å bidra, onsdag 20. oktober kl. 18.00 på Halti. Enkel bevertning, står det i invitasjonen fra kvenkultursenteret.