Kven Østlandet – Etelä Norjan kveeniseura vet å sette pris på aktive og trofaste foreningsmedlemmer. (Foto: Kven Østlandet)

 

Kven Østlandet delte ut hedersbevisning til sitt trofaste medlem Ivar Dervo.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Diplom og rosende ord ble utdelt av foreningsleder Nils-Einar Ørnebakk. (Foto: Kven Østlandet)

På det åpne møtet til Kven Østlandet – Etelä Norjan kveeniseura den 6. november i år, ble Ivar Dervo utnevnt til æresmedlem i foreningen.

I begrunnelsen fra styret blir Ivar takket for sin aktive, dedikerte og trofaste innsats og engasjement for kvensaken, helt siden han for 20 år siden var med på å stifte den foreningen han nå altså er æresmedlem i. Dervo har vært leder, nestleder, styremedlem, leder av informasjonsutvalget, samt leder av rettighets- og internasjonalt utvalg. Han har også vært selvskreven representant i rettighetsutvalget til Norske kveners forbund NKF-RK, og dessuten representert Kven Østlandet på landsmøter og alle typer møter i offentlig regi.

Fra begrunnelsen kan vi lese at Dervo alltid har vært «den best informerte i KØ-styret, særlig på historie og hvilke kvensaker som var til behandling blant annet i departementene og i annen offentlighet.» Her kan du lese nok et utdrag av samme begrunnelse, rettet personlig til æresmedlemmet:

«I løpet av disse årene har du vært ekstremt produktiv, initiativrik i alle aktuelle saker som har vært NKF-styrets og dermed også KØ-styrets ansvar å engasjere oss i. Du har av og til med full rett refset både eget styre og NKF-styret med administrasjon for sendrektighet og unnfallenhet i viktige saker – når det var på sin plass. Du har sørget for at KØ har agert selvstendig og på informert vis – uten å vente på NKFs initiativ i saker NKF har vært på etterskudd med – som den solide og typiske rådgiver og statstjenestemann du også var i ditt yrkesliv, i flere departementer – og du har dermed bidratt til at KØ har sendt av gårde og bidratt med forslag, innspill, rapporter.»

Blant de rapporter han har bidratt til, kan vi nevne FNs menneskerettighetsorgan, Europarådet, åpent brev til de nordiske regjeringer, til statsminister Solberg, innlegg til avisene, innspill til Sannhetskommisjonen og nylig også til ytringsfrihetskommisjonen. Dervo meldes også å ha sendt korrigeringer og innspill til blant annet Ottar – forskningstidskriftet til Tromsø museum, for å korrigere det som styret i Kven Østlandet omtaler som  åpenbare historiske feil, mangler og til og med historieforfalskninger. De skriver:

Slik ser diplomet ut, skrevet på kvensk.

«Du har også tidligere våget å påpeke Einar Niemis brist på manglende inkludering av kvenens andel i sagahistorien, som han nå etter hvert har begynt å inkludere. Du har vært modig – og våget å snakke makta midt imot, for eksempel i våre møter med departementene, Språkrådet, internt i vårt forbund og så videre. Ikke minst har du etter hvert lært oss hva aksjonsforskning er – som mange mener foregår på Det arktiske universitet i Tromsø, spesielt utbredt i samemiljøet. Det vil si en tilpasser forskning til det man ønsker å oppnå. Din viktigste rolle i KØ har vært som kunnskapsbank, med din enorme kunnskap om Nordområdene. Du var med på å drive fram at vårt kulturutvalg ved Per Nærbø, fikk samlet inn kunnskap om kvenske kulturminner, som ble registrert som samiske, og endte i en rapport som vi håpet på at NKF ville følge opp, ved å motivere til kartlegging av kulturminner i lokalforeningenes nedslagsfelt.»

Fulgt av flere rosende ord om det usedvanlig aktive og modige medlemmet, med følgende konklusjon:

«For Kven Østlandet har du vært en sann kven-aktivist.»