2015

Kvensk masterstudium ved UiT – Norges arktiske universitet ville være et viktig skritt i revitalisering av kvensk språk. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Instituttet sier ja, fakultetet sier ja og universitetsdirektøren er positiv. Nå mangler det bare at universitetsstyret i UiT – Norges arktiske universitet sier ja i morgen.
– Ajatus oli esilä jo ennen ko mie aloin täälä eli se oon vanhaa. Institutin leederi Eystein Dahl oon kans ollu positiivinen koko aijan. Assii sai vauhtii ko Ruijan kveeniliitto alkoi ajamhaan sitä, suomen ja kainun professori Leena Niiranen sannoo.

Universiteetin styyrimöötti oon huomena tuorestaina. Kväänin masteri oon assii numero 60/16. Assiipaperit oon täälä (sivula 49): https://uit.no/Content/494584/ustyinnkalling241116.pdf

Ruijan kveeniliiton puhheenjohtaaja Hilja Huru praamaa institutin leederii Eystein Dahlii ja dekaani Sonni Olsenii siitä ette het oon vienheet assiin etheenpäin.

Huru oon tietenki hyvin jännittynny:
– Det er en viktig avgjørelse og et nødvendig skritt videre for å kunne ta kvensk på alle utdanningsnivåer. Takket være instituttleder Eystein Dahl og dekan Sonni Olsen som har sett viktigheten av det og tatt saken videre til universitetsstyret! sier leder Hilja Huru i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto og krysser fingrene for at universitetsstyret sier ja for kvensk masterstudium i sitt møte i morgen 24. november.

Slik begynner saksframlegget:
«Fakultetet søker om å endre namn og fagleg innhald på studieretninga i finsk på masterprogrammet i språk. Forslag til nytt namn er studieretning i kvensk og finsk.
Innhaldet blir endra med nye og reviderte emne i kvensk på masternivå.
Fakultetet vurderer det slik at endringane ikkje vil føre med seg behov for nye fagstillingar, og at eksisterande fagmiljø har kompetanse til å tilby studium i kvensk på masternivå.
Ei langsiktig målsetting er å legge til rette for å utvikle kvensk som akademisk språk, for på sikt å kunne få stipendiatar som skriv avhandlingane sine på kvensk. Endringsforslaget er vedtatt av fakultetsstyret, og vil gjelde frå og med studieåret 2017/2018.»