Kristin Mellem fra Storfjord har mottatt stipend fra 8 utviklingsaktører i Nord-Troms. (Foto: Eili Bråstad Johannessen)

 

Skal skrive masteroppgave om kvensk/finsk salmesang.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kristin Mellem tar master i pedagogikk med kunstfaglig del ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Musikkonservatoriet. Kristins tittel på masteroppgaven er «Siis nouse, henkeni: Stig opp, min ånd. Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse». Nå har studenten fått kroner 30.000 ekstra å rutte med i skrivingen, heter det i ei pressemelding fra aktører i Nord-Troms.

Dette er fjerde gang Nord-Troms deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgaver. Det var tidlig på høsten i 2016 at 8 utviklingsaktører i Nord-Troms etablerte et samarbeid om slikt stipend. Ordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen. Studentene kan søke stipend på inntil kr 40.000 hver. Det ble ikke lagt føringer for temavalg, men skissert noen mulige tema.

Salmesangen var tidligere en viktig del av hverdagen for folk flest i Nord-Troms. Sangen bygde fellesskap, ga trygghet og mestring i kvenske, samiske så vel som norske hjem. Kristin ønsker å belyse det kunnskaps- og kulturtap befolkningen opplevde da salmesangen stilnet.

«Dette er en masteroppgave som undersøker den kvenske/finskspråklige, læstadianske salmesangen i Nord-Troms. Det vil også være en musikkfaglig analyse og kunstnerisk tilnærming/bearbeiding av tema,» meldes det fra Nord-Troms.

Det blir lagt til rette for nye muligheter for å søke slikt stipend til våren, med søknadsfrist 1. juni 2019. Stipendstyret håper aktuelle studenter kan tenke seg å skrive masteroppgave om noe Nord-Troms har bruk for i framtida.