Tove Raappana Reibo ga innføring i kvensk til elevene ved 5.-7.trinn. De fikk lære kvensk uttale, ukedagene, samt teksten på Karines regle som de fikk være med å rappe.
Kuva: Pål Vegard Eriksen, Haltiin kväänisentteri

 

Elevene i Nordreisa fikk prøve seg på lafting og kvensk rap under «Kvensk uke» i Nordreisa.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Denne uken har det kvenske vært i fokus for elevene i Nordreisa. Under «Kvensk uke» fikk den yngre garde innføring i kvensk språk, kultur, smikunsten og de fikk til og med prøve seg på kvensk rap og lafting.

Tirsdag 12. mars tok Halti kvenkultursenters Pål Vegard Eriksen og Halti nasjonalparksenters Odd Henrik Rudberg imot skoleklasser fra 8. trinn med formidlingsopplegg om henholdsvis tjærebrenningstradisjoner og laftetradisjoner.

– På tjærebrenningsopplegget fikk elevene blant annet lukte på ekte Reisa-tjære, som i sin tid hadde et meget godt renommé også langt utenfor kommunegrensene, sier Pål Vegard Eriksen, sentterin johtaaja ved Haltiin kväänisentteri.

Han forteller at lafteopplegget var et delvis praktisk opplegg der elevene selv fikk prøve ut prinsippene bak lafting ved bruk av et laftesett som kvenkultursenteret, nasjonalparksenteret og Nord-Troms Museum har anskaffet.

Onsdagen hadde Nord-Troms Museums håndverker og smed, Hans-Erik Olsen, demonstrasjon av smiing og smiteknikker utenfor Halti i et opplegg for ungdomsskoleelever. Smikunsten ble vist på hans mobile smie. Samtidig kombinerte Tove Raappana Reibo språk og lafting i et opplegg for 5-åringer og 1. trinn i regi av Kainun instituttii inne på Haltisenteret.

Torsdag 14. mars tok Tove Raappana Reibo og Nord-Troms Museums Ann-Charlott Sommer-Ekelund imot elever fra 5.-7. trinn på to ulike opplegg.

– På førstnevnte stod kvensk språk i fokus, her fikk elevene se filmen «Karine og den forsvunne regla», og underveis lære kvensk uttale, ukedagene, samt teksten på Karines regle. Til slutt fikk de se videoen der Karines regle er blitt til en rap, og ettersom de nå kunne regla ble de med og rappet, forteller Pål Vegard Eriksen.

På museets opplegg fikk elevene omvisning i utstillingen Møter/Kohtaamissii med tilhørende formidling knyttet til kvensk kultur og historie.

Video av Pål Vegard Eriksen, Haltiin kväänisentteri