Kvenfolkets dag markeres med kake og kvenske flagg hos Finnmark fylkeskommune
Foto: Foto Nina Merete Austad

Finnmark fylkeskommune markerer Kvenfolkets dag med å heise kvenflagget på fylkeshuset i dag.

Ragnhild Vassvik. Foto: Lill Vivian Hansen

– Kvenene/norskfinnene utgjør en stor andel av befolkninga i Nord-Norge, og de har betydd mye for hele regionen gjennom lang tid. Finnmark fylkeskommune markerer Kvenfolkets dag ved å heise kvenflagget på fylkeshuset i Vadsø 16. mars og ønsker slik å anerkjenne betydninga kvenene/norskfinnene har hatt og fremdeles har for fylket vårt, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Finnmark fylkesting vedtok i 2018 en regional strategi for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark, og fra 2019 er det etablert en søkbar budsjettpost for kvenske/norskfinske grasrottiltak.

– Dette håper jeg vil bli starten på en ytterligere styrking av kvensk/norskfinsk kultur og samfunn i det nye fylket Troms og Finnmark, legger Vassvik til.