Synlighet av språk er viktig, og lite er mer synlig enn skilt. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Synlighet av språk er viktig, og lite er mer synlig enn skilt. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

I spalten «Spør en forsker» på magasinet forskning.no, svarer språkprofessor Øystein A. Vangsnes, språkprofessor ved UiT Norges arktiske universitet, på spørsmål om hva som skal til for å redde et språk fra å dø ut.

– Språk må snakkes av de unge, helst på flere arenaer, for å være levende, sier han.

Videre påpeker språkprofessoren viktigheten av at språket brukes naturlig som et morsmål, og ikke bare i skolesammenheng. Og at det er det fare på ferde om foreldrene ikke fører det videre til barna sine.

– Barna må lære det mens de vokser opp og bruke det i hverdagen sin, sier Øystein Vangsnes til forskning.no.

Språkstatus

At språk er et veldig viktig uttrykk for kultur, er det liten tvil om. Mister man språket, mister man en del av kulturen og identiteten sin. En vei å gå for å redde et språk er å gi det offisiell status.

– Om myndighetene griper inn og sier at dette er et offisielt forvaltningsspråk, kan det gi status og flere lyst til å bruke språket, sier han, og påpeker at des flere steder et språk brukes, desto sterkere står det. Og dersom foreldre ikke ser viktigheten av å føre språket videre, må storsamfunnet trå til.

– Storsamfunnet må hjelpe til og si at språket er viktig, sier språkprofessoren.

 

Les hele intervjuet på forskning.no