Både meänkieli, finsk og samisk er minoritetsspråk i Sverige, beskyttet på 3. nivå.

 

Sverige bør føye til språk som grunnlag for diskriminering, og styrke utdanning i og på alle minoritetsspråk.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Talernes behov og språkets stilling skal være utgangspunktet i arbeidet med å styrke minoritetsspråka.  Dette mener Europarådets ministerkomité som ga ut sin nyeste rapport om Sverige 8.  desember.

Både meänkieli, finsk og samisk er minoritetsspråk i Sverige, beskyttet på 3. nivå, mens romani chib og jiddish er på nivå 2.

SVT Uutiset har intervjuet komitémedlem Aleksanda Oszmianska-Pagett.  Hun forstår ikke at det skal være så vanskelig for Sverige

– Det er et mysterium for meg. Jeg skulle ønske å spørre svenske myndigheter: Hvorfor er det så vanskelig  å gjøre de endringene som komiteen har pekt på – så mange ganger?

– Sverige må revidere diskrimineringsloven

En ny anbefaling er at Sverige bør også legge til språk på lista over grunnlag for diskriminering.

Flere tilfeller av forbud mot å bruke minoritetsspråket, for eksempel i skolen, er rapportert til Likestillingsombudet, men siden språklig diskriminering ikke er nevnt i diskrimineringsloven, fører dette ikke til noe.

Ekspertkomiteen mener at dette ikke er i samsvar med pakten og oppfordrer svenske myndigheter til å revidere diskrimineringsloven for å inkludere en eksplisitt referanse til språk som grunnlag for diskriminering, for å harmonisere den med Sveriges internasjonale forpliktelser.

Som positiv utvikling nevner rapporten at antall kommuner hvor finsk, meänkieli og samisk er forvaltningsspråk har økt.

 

Lisää aiheesta: Euroopan neuvosto Ruotsille: Kieli otettava syrjinnän perusteeksi 

Mer om temaet: Nyheter fra Europarådet/ministerkomité Committee of Ministers recommends protecting and promoting minority languages