Når kommunestyret senere skal behandle tilleggsbevilgningen til innkjøp av åtte ny elbiler  – i tillegg til de elleve som allerede er kjøpt inn – blir manglende bruk av trespråklig logo igjen løftet. Hilde Anita Nyvoll er ordfører i Nordreisa. (Foto: Are Bergset Elvestad/Framtid i Nord)

 

Nordreisa kommune har kjøpt inn nye elbiler, men stadig er det noe som mangler på kommunelogoen på bilene.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Nordreisa kommune er en vedtatt trespråklig kommune, og har navn på norsk, samisk og kvensk. Nylig kjøpte kommunen elleve elbiler fra den lokal bilforhandleren Reisa Bilsenter AS, kunne Framtid i Nord melde for en tid tilbake.

De nye bilene har fått Nordreisas våpenskjold og navn på sidene, men det er kun brukt den norske kommunelogoen.

Da et enstemmig kommunestyre i 2022 vedtok at kommunehuset skulle få et trespråklig skilt sa ordfører i kommunen, Hilde Anita Nyvoll, til Ruijan Kaiku at hun var veldig glad for at kommunestyret ville satse på å synliggjøre kulturen i kommunen. Skilting i Nordreisa er generelt sett trespråklig, eksempelvis blir du ønsket velkommen til Nordreisa, Ráissa og Raisin idet du ankommer kommunen.

Les her: Skilter kommunehuset på kvensk

Ruijan Kaiku stiller seg dermed undrende til hvorfor den trespråklige logoen ikke er brukt i denne omgangen. Til dette spørsmålet svarer Nyvoll først at det er bra at noen passer på, og sier videre at kommunestyret skal behandle tilleggsbevilgningen til åtte ny elbiler. Dette altså i tillegg til de elleve som allerede er kjøpt inn.

– Det blir da eventuelt en ny runde med logo, og det skal være trespråklig, sier Nyvoll.

Flotte nye biler for de kommunalt ansatte, bare at Nordreisas trespråklige logo mangler. (Foto: Are Bergset Elvestad/Framtid i Nord)