«Det viktigste punktet i statsbudsjettet for det kvenskfinske øker», melder Rune Bjerkli. (Foto: Kvensk Finsk Riksforbund)

 

Den kvenske og norskfinske reaksjonen på årets forslag til statsbudsjett er skuffelse. Med et unntak.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

Forslaget til statsbudsjett for neste år ble lagt fram onsdag, og Kvensk Finsk Riksforbund tok straks pennen fatt. De gikk gjennom forslaget med det de kaller et positivt utgangspunkt, og lyktes faktisk å finne et lyspunkt i mørket. Kunnskapsrik budsjettering, omtaler de posten som:

«Det er et lyspunkt i statsbudsjettet, og det finner vi i Kunnskapsdepartementet. Her finner vi en markant satsing på opplæring i kvensk og finsk i skolen. De med kvenskfinske røtter har nemlig rett til å få opplæring i sitt minoritetsspråk, de kan derfor velge mellom kvensk eller finsk som andrespråk på skolene i Troms og Finnmark. Det er denne posten som er den viktigste av alt. Kunnskapsdepartementet synes å basere sine avgjørelser på kunnskap. Kvensk Finsk Riksforbund håper at flere departement benytter seg av det samme i fremtiden, kunnskap», skriver forbundet.

Samtidig har de merket seg at satsingen på kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur kun foreslås øket med noen ubetydelige hundre tusen kroner, og konkluderer med at postene til kvenske og norskfinske/øvrige finske formål er justert på millimeteren.

Les også: Status quo for kvenske formål

Forbundet skriver:

«I 2020 økte bevilgningene til samiske formål med mer enn de øvrige nasjonale minoritetene fikk totalt til sammen. I 2021 gjentar dette seg. Av en bevilgning på over en milliard kroner øremerkes omtrent 95 prosent til samiske tiltak og 5 prosent på øvrige nasjonale minoriteter.»

Vi tar også med følgende fra pressemeldingen:

«I 2017 ringte Abid Raja, som i dag er kulturminister, Shabana Rehman og oppfordret henne til å stifte Født fri. Frem til 2020 fikk Født fri nærmere seks millioner kroner hvert år, det er mer enn alle interesseorganisasjonene til skogfinner, jøder, tater/romanifolk, kvener/norskfinner og romfolk/sigøynere fikk og fremdeles får samlet per år.»