Hilde Anita Nyvoll oon sananjohtaja Raisin komuunissa. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

– Jeg er veldig fornøyd med at et enstemmig kommunestyre satser videre på å synliggjøre kulturen vår, sier ordføreren.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den 19. desember ble årets siste kommunestyremøte avholdt i Nordreisa. I rekken av vedtak, fra et ni timers langt møte, vedtok kommunestyret å bruke inntil 50 000 kroner fra disposisjonsfondet på trespråklig skilting og belysning av kommunehuset. Det melder ordfører Hilde Anita Nyvoll på facebook.

Vedtaket kommer snart fem år etter at Nordreisa kommune fikk kommunenavnet på tre språk godkjent av Kongen i statsråd, og to år etter at trespråklig skilting av bygder og grender var på plass langs veiene i Nordreisa kommune.

Les også: Kvensk og samisk navn på Nordreisa kommune

Fornøyd ordfører

– Jeg er veldig fornøyd med at et enstemmig kommunestyre satser videre på å synliggjøre kulturen vår. Vi bor midt i en veldig spennende region med en mangfoldig kultur, der kvensk og samisk kultur er en naturlig del. Det er en ressurs for hele samfunnet, sier Hilde Anita Nyvoll til Ruijan Kaiku.

Ifølge henne har administrasjonen allerede har innhentet tilbud på skilting.

– Kultur berører oss alle og skaper tilhørighet mellom folk. Det er her tre stammer møtes – samer, kvener og nordmenn. En sterk identitet fremmer selvtillit og skaperkraft. Det er viktig for meg å synliggjøre og bidra til å bygge stolthet om identiteten vår, sier ordføreren.

Det nye, flerspråklige skiltet vil være godt synlig for befolkning og besøkende, ettersom kommunehuset ligger helt sentralt på Hansinkenttä/Storslett, og like ved Europaveg 6.

Valgte representant

I september vedtok kommunestyret Nordreisa kommunes retningslinjer for markering av Kvenfolkets dag. Her ble det også besluttet å nedsette en arrangementskomité der blant annet ordfører og én kommunestyrerepresentant skulle ha plass. På årets siste møte fulgte det samme kommunestyret opp med valg av sin representant til komiteen, og det var tidligere styreleder i Halti kvenkultursenter, Sigrund Hestdal, som ble valgt.

Les også:

Vedtok retningslinjer for Kvenfolkets dag