Som leder for Sannhetskommisjonen har Dagfinn Høybråten vært på en reise han i starten bare kjente konturene av. (Arkivfoto: Pål Vegard Eriiksen/Halti kvenkultursenter)

 

Skal vi komme videre på en god måte må alle bli hørt, kvenene inkludert. Det er kommisjonsleder Dagfinn Høybråten som fastholder dette.

 

Arne Hauge og Frank Halvorsen

 

– Vi har en helhetlig tilnærming der alle skal få komme til orde, sier kommisjonsleder og den før så profilerte stortingsmannen Dagfinn Høybråten overfor Ruijan Radio. Høybråten kan igjen stadfeste at kvenenes fortid skal komme like mye fram i lyset som eksempelvis samenes fortid.

– Alles del av historien er like viktig, om den er stor eller liten så fyller den ut et bilde. Skal vi komme videre på en god og bedre måte så må historien beskrives slik at den kan formidles til den nåværende majoritetsbefolkningen, til de berørte minoriteter og ikke minst til de kommende generasjoner. Så vi er opptatt av at alle skal bli hørt. Det er viktig, sier lederen.

Ytterligere forsoning

Sannhets- og forsoningskommisjonen gransker fornorskning og urett begått overfor skogfinner, samer, kvener og norskfinner. Arbeidet skal kaste nytt lys over Norgeshistorien.

– Det er en mørk flekk i norsk historie som er grovt underkommunisert, og som vi trenger å erkjenne for å komme videre mot ytterligere forsoning. Vårt utgangspunkt er å gi et helhetlig bilde av historien om fornorskningspolitikken. Og fornorskningen, som er et videre begrep enn selve den aktive politikken for å fremme norsk språk og kultur og dermed frata andre grupper sitt språk og sin kultur, sier lederen.

Har kvenene vært frimodige nok i forhold til andre grupper med å ta kontakt med kommisjonen?

En ukjent reise

– De kvenske og norskfinske organisasjonene var med i forarbeidet før Stortinget oppnevnte oss, og de har vært aktivt med i arbeidet under veis. Ingen tvil om at vi har et fokus på det som en viktig del av historien om fornorskning, sier Høybråten.

– En sørnorsk toppolitiker som har fått mye til i samfunnet, hvordan har det vært å få være med på dette?

– Det har vært en reise inn i noe som jeg på forhånd ante, men jeg visste i samme grad som nå hvor omfattende, alvorlig og dypt problematisk det var. Jeg har gått inn i det med all min erfaring og det alvor som ligger i oppdraget, men også med et åpent sinn i forhold til å ta i mot og bearbeide sammen med ekspertene i kommisjonen, sier Høybråten, som på vegne av sistnevnte lover gode konklusjoner.

– Men det har også vært en utfordrende reise, for jeg har møtt utrolig mye smerte. Og historier om Norge som jeg ikke fullt ut kjente, sier han.