JOBBEN FOR KVENSK SPRÅK STÅR SENTRALT: Med sine drøyt 1200 medlemmer leder Kai Petter Johansen et forbund i vekst. Dette tross opphør i samarbeidet med lokalforeningen Kven Østlandet. (Foto: NRK)

 

Folk må velge seg den interesseorganisasjonen de kjenner seg mest hjemme i: – Forventningene om kun en felles kvensk stemme utfordrer selve formålet med en interesseorganisasjons rolle i et demokrati, sier forbundsleder Kai Petter Johansen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku la fram kritikken fra Svanhild Wilhelmsen for Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, som avklarte at leder Kai Petter Johansen skulle svare.

Les kritikken fra Wilhelmsen her: – Utrolig uklokt av NKF

Vi spurte blant annet hvilken legalitetsvurdering som lå bak avgjørelsen om å utmelde Kven Østlandet fra organisasjonen, altså hvilke vedtekter lokalforeningen brøt, og om NKF har retningslinjer/paragrafer som gir hjemmel til en slik oppsigelse. Om NKF i ettertid stadig står fast ved sin avgjørelse, var også et spørsmål, samt hvilke tilbakemeldinger av positiv og negativ art de har fått fra «kvener flest.» Også Wilhelmsens tanke om motsetning mellom samer og kvener som en autentisk del av den kvenske kulturen, samt hennes poeng om sterkere vekt på kvener som etnisk gruppe som forutsetning for å lykkes, ble framlagt.

Johansen klargjør i en epost at han velger å svare nokså overordnet og generelt. Han viser til at Landsmøtet har uttalt seg i en resolusjon om saken, som han mener gir både støtte og legitimitet til beslutningen og prosessen i henhold til vedtekter og retningslinjer, samt også forklarer bakgrunnen for situasjonen.

Trekke i samme retning

– Landsmøtet i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto har gitt en uttalelse vedrørende bruddet mellom Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto og Kven Østlandet. Resolusjonen beskriver årsaken til at samarbeidet med Kven Østlandet er avsluttet, og hva som må ligge til grunn for å kunne ha et godt samarbeid, sier Johansen.

Les mer om resolusjonen her: Målet er å skape ro

Vi tar med at landsmøtet er øverste myndighet i NKF. Det består av delegater fra samtlige lokalforeninger. Landsmøtet vedtar retningslinjer og handlingsplan for hele organisasjonen, som den styrer etter i toårsperioden frem til nytt landsmøte. For å nå målene i handlingsplanen, fastholder Johansen, må hele organisasjonen trekke i samme retning.

– Wilhelmsen mener at NSR med sine 1148 medlemmer (2017-tall, red. anm.), har lyktes bedre enn NKF. Tross medlemstall i samme størrelsesorden mener hun at NKF er et svakere forbund. Hun begrunner dette i at NKF har kultur for å stenge ute motstemmer fra egne kvenske rekker, er du enig i disse betraktningene hun gjør seg?

Der man kjenner seg hjemme

– Som leder har jeg registrert at det forventes at Nkf – Rk skal inkludere alle meninger og interesser i det kvenske samfunnet. I våre retningslinjer står for eksempel arbeidet med styrking av kvensk språk sentralt. For andre organisasjoner er dette uviktig eller man til og med motarbeider kvensk språk. For meg er det naturlig at en søker til den interesseorganisasjonen man kjenner seg mest hjemme i, sier Johansen. Han sier at forventningene om kun en felles kvensk stemme utfordrer selve formålet med en interesseorganisasjons rolle i et demokrati.

– Når det er sagt, så har vi stor takhøyde innenfor vår organisasjon. Landsmøtet, med mange ulike stemmer, kommer sammen fram til en handlingsplan alle kan stå inne for, og i Nkf – Rk inkluderer vi alle som vil bidra til å styrke vårt arbeid, sier Johansen, og fortsetter:

Naturlig å søke samarbeid

– Både Wilhelmsen og andre trekker på ulike vis NSR inn i kvenske diskusjoner. På den ene siden blir Nkf – Rk kritisert for samarbeid med NSR, mens på den andre siden blir vi kritisert for å ikke lære mer av dem. NSR er en av flere grupper/partier som deltar i en sunn meningsutveksling innenfor det samiske samfunnet, og for meg er det helt naturlig at ikke alle samer er samlet i samme interesseorganisasjon eller politiske parti.

– Jeg er langt fra enig med alle samiske eller kvenske miljøer i ett og alt, og forventer på ingen måte at våre medlemmer skal være det heller. For meg er det like naturlig å søke samarbeid med NSR som med Nordkalottfolket, Arbeiderpartiet og andre samiske miljøer, som det er å søke samarbeid med politiske partier i enkeltsaker på Stortinget. Eller med de andre kvenske organisasjonene når det tjener saken.

Har passert 1200

Til opplysning er Norske kveners forbund en landsdekkende, partipolitisk uavhengig, frivillig kvensk interesseorganisasjon. Lederen viser til stor medlemsvekst de senere årene, og at forbundet nå har i overkant av 1200 medlemmer. Særlig gledelig, sier han, er den store medlemsveksten blant unge kvener, som han sier er i ferd med å ta tilbake både kvensk språk, kultur og sin identitet.

– Jeg vil til sist minne om at politikken som føres i Norge ikke bestemmes av verken kvenske eller samiske organisasjoner. Vi har alle ulike muligheter for å påvirke politikken, og det er de nasjonale myndighetene som velger hvem de vil høre på. Det er også de som sitter med ansvaret for politikken som er ført frem til i dag, og for politikken som føres i morgen, sier Johansen.