Deler av årets Paaskiviikko foregår på det nye Haltibygget på Storslett. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Den nye delen  Haltibygget på Storslett åpnes offisielt på lørdag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Under den offisielle åpninga av Haltis nybygg kan en oppleve tenning av ildskulptur på elva, kvensk korsang, skreddersydd joik og åpningstale ved statssekretær Anne Karin Olli.

 Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Selv om det har vært liv og drift i Haltis nybygg siden mai, så er det først nå lørdag 24. oktober at bygget åpnes offisielt, og da av statssekretær Anne Karin Olli. Det syns daglig leder i Halti Kvenkultursenter Pål Vegard Eriksen er stas.

– Olli er jo statssekretær med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer og nasjonale minoriteter, så det er selvsagt veldig spennende, sier han.

Halti kvenkultursenter får også et møte med statssekretæren i anledning besøket.

Vi er glade for at vi har fått en halvtimes tid med statssekretæren. Vi kommer i grove trekk til å presentere kvenkultursenteret og det arbeidet vi gjør, vi kommer til å fortelle om utfordringer og behov, og vi ønsker å vite mer om hva kommunal- og moderniseringsdepartementet tenker om arbeidet med revitalisering av kvensk språk og kultur nå og i framtiden, forteller Eriksen.

Variert åpningsforestilling

I tillegg til statssekretærens åpningstale, blir det en storslagen åpningsforestilling med både norske, kvenske og samiske elementer.

– Mye av det som skjer er litt udefinert norsk/kvensk/samisk, blant annet med en nyskrevet barnekorsang med mange av stedsnavnene her på både kvensk, samisk og norsk, men en kan også høre en gammel finsk vise, villiruusu, med en tekst som er funnet her, og det kvenske koret KvääniÄänii, forteller Tove Reibo.

Reibo kan også røpe at et kvensk barneteater skal være med på åpningsforestillingen, men at det foreløpig er veldig hemmelig hva de skal gjøre.

Etter forestillingen inviteres gjestene ut i foajeen hvor det serveres lokal mat, flere taler og musikalske innslag før en skal tenne en ildskulptur på reisaelva.

Daglig leder i Halti Kvenkultursenter Pål Vegard Eriksen gleder seg til å vise fram det nye Haltibygget under årets Paaskiviikko. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Daglig leder i Halti Kvenkultursenter Pål Vegard Eriksen gleder seg til å vise fram det nye Haltibygget under åpningen lørdag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Nesten helt på plass

Kvenkultursenterlederen kan fortelle at selv om de er kommet seg inn på kontorene, er det fremdeles mye som gjenstår før de kan si at de er «ordentlig på plass».

– Det er ikke bare å bære over sakene og så er det gjort og vi er «ordentlig på plass», flyttingen har vært omfattende og en tidskrevende prosess, som fremdeles pågår, forteller Eriksen.

– Vi har blant annet produsenter som arbeider med sisu-prosjektet, en videoinstallasjon som vi skal ha på et formidlingsrom som vi disponerer sammen med Halti nasjonalparksenter og Nord-Troms Museum. Denne ventes å være klar innen utgangen av 2015. Videre er vi i dialog med utviklere av en informasjonsskjerm, en touchskjerm som skal være i foajeen med informasjon om kvenkultursenteret, kvensk språk og kultur og annet relevant, så her har vi en del arbeid å gjøre i forhold til innhold og ferdigstillelse. Vi har også fått plass til våre produkter i butikken i foajeen, men heller ikke her er alt det praktiske på plass riktig ennå, forteller han.

– Utover det nevnte vil det trolig ta tid å finne ut av hvordan vi kan og vil bruke Halti på en fornuftig og gjennomførbar måte i framtiden, samt å utvikle gode samarbeid internt med andre aktører på huset, mener han.

Det kvenske blir synlig

Hvordan kan man se det kvenske på Halti nå?

– Tidvis opplever vi at mange tror at hele Halti er et kvenkultursenter. Det er det ikke. Halti er et flerbrukshus der mange ulike aktører er samlokalisert, derfor er det også mange hensyn å ta, blant annet i forhold til den kvenske synliggjøringen, forklarer Eriksen.

– En god del av huset er skiltet blant annet på kvensk, ettersom Nordreisa kommune tidligere har vedtatt å skilte Halti på norsk, kvensk og samisk. Dette er en prosess som er godt i gang. Flere av aktørene på huset har også valgt å skilte på tre språk, deriblant kvenkultursenteret, nasjonalparksenteret, museet og kommunen, påpeker han.

Videre når det gjelder utstillingen, så vil det være en utstilling hvor en har mulighet til å lese tekstene på flere språk, deriblant kvensk. Det være seg blant annet informasjonstekster, sangtekster og annet. Kvensk institutt har gjort oversettelsene.

– I den nye basisutstillingen til museet vil en også både kunne lese og høre det kvenske språket. Vi vil også ha anledning til å ta inn kvenskrelaterte, temporære utstillinger nå, så det håper vi at vi kan få til for eksempel i løpet av 2016, sier han og forteller videre at de på sikt vil få på plass den nevnte informasjonsskjermen, videoinstallasjon og salgsprodukter som vil være å finne sentralt på Halti.

–Vi gleder oss til å kunne ta fatt på en arbeidshverdag der alt dette er på plass, avslutter han.