Forbundsstyremedlem Grete Alise Monsen og NKFs generalsekretær Ivar Johnsen fikk fem minutter for å snakke om kvenske problemtillinger på Stortinget. KUVA PRIVAT

Forbundsstyremedlem Grete Alise Monsen og NKFs generalsekretær Ivar Johnsen fikk fem minutter for å snakke om kvenske problemtillinger på Stortinget. KUVA PRIVAT

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) var plassert sist, som nr 50, i rekken av organisasjoner som deltok den åpne høringa om statsbudsjettet 2016 i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité mandag 19. oktober.

Liisa Koivulehto

Hver organisasjon hadde fått tildelt fem (5) minutter for å legge ut sitt syn. Etterpå fikk organisasjonen et spørsmål fra komiteen.

 

– Handlingsplan for kvensk språk nå!

Kvenforbundet hadde to saker: De viste til Europarådet som siden 2012 har etterlyst en handlingsplan for kvensk språk og kultur, og be Norge om å prioritere dette og ta de nødvendige grep for å styrke kvensk språk.

– I forslaget til statsbudsjett 2016 er det en økning i post 73 tiltak til kvensk språk og kultur på 1 million kroner. Vi ser dette som et positivt signal, men uten en helhetlig og strukturert plan kan ikke kvensk språk reddes, pekte generalsekretær Ivar Johnsen og forbundsstyremedlem Grete Alise Monsen på.

– Vi ber komiteen legge inn en kommentar i det endelige budsjettet om at arbeidet med en handlingsplan for kvensk språk igangsettes.

 

– Mer penger til organisasjonene!

For det andre dro NKF-RK frem at regjeringa gir så lite penger til de nasjonale minoritetene.

– Tildelingene til organisasjonene til de nasjonale minoritetene økes ikke i forslaget til statsbudsjett 2016. Dette gjelder kap 567 post 70 Tilskudd til Nasjonale Minoriteter. 65-75% av denne posten på 7,1 millioner skal dekke all driftstøtte til de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

Dvs at de fem nasjonale minoritetene med alle deres organisasjoner deler på maks 5,3 millioner.

De nasjonale minoritetene fratas slik påvirkningskraft både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er et betydelig demokratisk problem. Organisasjonene må settes i stand til å kunne ivareta sine folks grunnleggende rettigheter, mener kvenforbundet.

NKF-RK viste til Europarådets Rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter, herunder artikkel 15. Norge har forpliktet seg til å sikre nasjonale minoriteter effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender. Forbundet mener at dette ikke er mulig så lav som støtten er i dag.

 

Fem minutter som aller sist

For NKF-RK møtte styremedlem Grete Alise Nilima Monsen og forbundssekretær Ivar Johnsen. Johnsen har deltatt i høringa flere ganger før, men for Monsen var dette første gang.

– Det var ikke i selveste Stortingsbygget, men i et bygg som lå bak, med inngang fra Akersgata, forteller Monsen.

Høringa varte hele dagen, og kvenforbundet hadde fått tildelt sin femminutt som absolutt sist, klokka 19:30.

Monsen innrømmer at hun var ganske spent før møtet.

– Det var alle mulige organisasjoner som deltok i høringa, forteller Monsen.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003845

– Det var et strengt sikkerhetssjekk, akkurat som på flyplassene. Vi ble tatt inn puljevis, sammen med Norges Idrettsforbund og noen innvandrerorganisasjoner.

 

Se video på Stortingets videoarkiv!

Hele høringa ble streamet og alt kan ses på Stortingets videoarkiv på nettet. Kvenforbundets opptreden er på «Video fra høring 19/10 kl. 18.05» 

NKF-RK sin presentasjon begynner på ca 1:28, og det er forbundssekretær Ivar Johnsen som også får det siste ordet, når han svarer på tileggspørsmålet fra komiteen.

– Komiteen spurte oss om det gis undervisning i kvensk i norske skoler i dag. Ivar fortalte om nedleggelsen av Børselv skole, og at det er noe om kvensk i faget finsk som andrespråk, men det er så lite, sier Monsen.

– Dette er en årlig høring som du ikke blir tilkalt, men noe du må søke om å få delta. Det har jo aldri kommet noe ut av dette, men det var greit at vi fikk komme og synliggjøre oss. Det var visst ikke så mange i komiteen som visste om kvenene på forhånd, bortsett fra Helga Pedersen kanskje, mener styremedlem Grete Alise Nilima Monsen i NKF-RK.